Een thuisstudie- of cursus, kan het verschil maken bij het al dan niet slagen van leerlingen die net dat beetje extra nodig hebben om bepaalde stof tot zich te nemen. Met de opkomst van het digitale onderwijs is het volgen van een dergelijke studie- of cursus niet alleen goedkoper, maar ook een stuk simpeler geworden. Klassikaal onderwijs heeft zich door de digitalisering van deze markt verplaatst van de fysieke klas naar een online klas. Mede doordat er geen fysieke docent meer nodig is voor het lesgeven, kunnen de kosten die gerekend worden omlaag. Het aanbod van verschillende thuisstudies- en cursussen is erg gevarieerd en kan een leerling net dat beetje extra geven dat nodig is om een examen te halen.

Voor wie?
De meeste docenten kennen het wel: een leerling die vreselijk zijn best doet, maar telkens toch net weer tekort schiet. Zelfs met een beetje extra hulp lijkt het toch net niet te lukken. In dat geval kan een thuisstudie- of cursus een oplossing bieden. Er is tegenwoordig een uitgebreid aanbod beschikbaar van thuisstudies- en cursussen die leerlingen voorbereiden op bijvoorbeeld het VWO examen. Doordat de insteek van deze online modules anders is dan die van de huidige lesmethoden (denk hierbij aan onder andere adaptieve modules), kan het maar zo zijn dat een leerling na het volgen van een dergelijke thuisstudie- of cursus wel slaagt voor een belangrijke toets of examen.

Gevarieerd aanbod van cursussen
Het aanbod van thuisstudies- en cursussen groeit door. Zo biedt elke aanbieder van online onderwijs wel een examentraining aan. Verschillende onderzoeken hebben uitgewezen dat deze examentrainingen nut hebben en het slagingspercentage daadwerkelijk ten goede komen. Ook voor docenten zijn er verschillende cursussen beschikbaar. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een ICT thuisstudie- of cursus waarbij de docent wordt klaargestoomd om gebruik te gaan maken van nieuwe computertechnieken.

Slagingskans van leerlingen vergroten
Steeds meer scholen bieden leerlingen een examentraining aan. Veelal wordt deze examentraining uitbesteed aan een derde partij. De kosten van een dergelijke examentraining zijn vrij hoog en deze wordt dus ook niet door elke school aangeboden. Deze examentrainingen bieden vaak wel uitkomst. Het is daarom zonde om deze kans te laten schieten. Bied uw school een dergelijk programma nog niet aan? Dan is het misschien een idee een thuisstudie- of cursus aan te raden aan leerlingen die hier gemotiveerd genoeg voor zijn.