Mbo-scholen moeten blijven innoveren, samenwerken en zorg dragen voor een breed en divers aanbod van opleidingen, vindt minister Bussemaker. Daarom dient ze vandaag een wetsvoorstel in dat samenwerking faciliteert en kleine en unieke opleidingen beschermt. Op deze manier kunnen waardevolle (kleine) opleidingen behouden worden en kunnen we ook en in de toekomst vakmensen van wereldklasse op blijven leiden.

De komende jaren krijgt het mbo te maken met dalende leerlingenaantallen. Om een breed aanbod van opleidingen te behouden, moet samenwerking tussen mbo-scholen makkelijker worden gemaakt. Om dit te doen neemt de minister het samenwerkingscollege op in de wet. Binnen het samenwerkingscollege kunnen twee of meer instellingen samen een opleiding aanbieden. Tevens maakt de minister het voor opleidingen die dreigen te verdwijnen mogelijk om een alleenrecht toe te kennen. Als het nodig is, kan de minister er ook voor kiezen om deze opleidingen extra bekostiging te geven. Zo wil Bussemaker er voor zorgen dat instellingen waardevolle kleine en unieke opleidingen ook in de toekomst aan blijven bieden.

Kleine en unieke opleidingen beschermen
Kleinschalige, unieke vakspecialistische opleiding zoals de opleiding voor pianotechnicus of research instrumentmaker moeten ook in de toekomst blijven bestaan. Kleine en unieke opleidingen worden harder door de krimp getroffen dan opleidingen met veel studenten. Het is voor instellingen dan vaak een lastige afweging om door te blijven gaan met zo’n opleiding, hierbij spelen ook bedrijfseconomische overwegingen een rol. Minister Bussemaker wil deze vaak specialistische vakopleidingen zeker behouden: “Als zo’n unieke vakopleiding eenmaal is verdwenen, wordt het erg lastig om die daarna opnieuw te starten. Hierdoor dreigt het risico op verschraling van het onderwijsaanbod. En dat terwijl er altijd behoefte is aan echte vakmensen, zeker met het oog op de grote groep vakmensen die de komende jaren met pensioen gaat.” Met dit alleenrecht krijgt een onderwijsinstelling de zekerheid dat het voor een periode van vijf jaar de enige instelling blijft die de opleiding mag verzorgen.

Samenwerking aanmoedigen
Een andere maatregel uit het wetsvoorstel is dat het voor mbo-scholen makkelijker wordt om samen opleidingen aan te bieden. Minister Bussemaker maakt het op verzoek van mbo-scholen mogelijk in de vorm van samenwerkingscolleges gezamenlijk onderwijs te verzorgen. Ook deze maatregel is bedoeld om, ondanks de leerlingendalingen de komende jaren, het opleidingsaanbod in de regio op niveau te houden. De verwachting is dat dit voor met name duurdere, technische opleidingen een uitkomst kan bieden. Bussemaker ziet in samenwerking niet alleen een antwoord op krimp, het bundelen van kennis kan ook de innovatiekracht van het mbo versterken. Door kennis en ervaringen te bundelen kunnen mbo-scholen de kwaliteit van het onderwijs verder versterken, innovatie aanjagen en hun rol als kennispartner in de regio invullen.

VorigeSchooldirecteuren zeer kritisch over het door Rutte II gevoerde onderwijsbeleid
VolgendeWrite Now! 2017: aftellen naar 1 april
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter