Om meer muziek in de klas te krijgen, is het van groot belang dat toekomstige leerkrachten zelfvertrouwen ontwikkelen om bijvoorbeeld te zingen voor en met hun leerlingen. Dat begint met goed muziekonderwijs op de pabo voor iedere student. Minister Bussemaker (cultuur) stelt daarom de komende jaren € 5 miljoen ter beschikking voor pabo’s die de professionele ontwikkeling van startende leraren op het gebied van muziekonderwijs willen bevorderen. Tijdens een werkbezoek aan de pabo van de Hogeschool van Amsterdam gaf Bussemaker vandaag samen met zangeres, en lid van het Platform Ambassadeurs Méér Muziek in de Klas, Ilse DeLange het startschot voor deze subsidieregeling.

Bussemaker: ‘Muziek is van en voor iedereen. Iedereen moet de mogelijkheid hebben om zichzelf te ontdekken als speler of als luisteraar. Ik wil dat ieder kind zo vroeg mogelijk met muziek in aanraking komt en blijft komen. Daarom is het van groot belang dat de toekomstige leerkrachten van Nederland ook leren om muziek te maken. Leerkrachten kunnen het enthousiasme voor muziek doorgeven aan kinderen.’

Op iedere pabo muziekonderwijs
Bussemaker en ambassadeur DeLange zetten zich samen met andere betrokkenen van Méér Muziek in de Klas in voor meer en beter muziekonderwijs op de basisschool. De doelstelling is dat in 2020 op iedere basisschool in Nederland structureel muziekonderwijs is gerealiseerd. Het is dan ook belangrijk dat studenten al op de pabo het zelfvertrouwen ontwikkelen om muziek te maken en de technische vaardigheden leren om muziekonderwijs te kunnen geven. Elke afgestudeerde student gaat namelijk als groepsleerkracht muziek maken voor of met zijn klas.

Door deze nieuwe subsidieregeling worden pabo’s gestimuleerd om kwalitatief goed muziekonderwijs te geven aan hun studenten. Belangrijke voorwaarde van de regeling is dat de pabo samenwerkt met een conservatorium. De aanvraag moet ook gericht zijn op het duurzaam verankeren van kwalitatief goed muziekonderwijs op pabo’s.

Nederland in beweging voor meer muziekonderwijs
Muziek maken is leuk, maar ook heel belangrijk. Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat de schoolprestaties van de kinderen verbeteren. Het draagt bij aan de ontwikkeling van het brein, de motorische ontwikkeling en het bevordert discipline en doorzettingsvermogen.

Muziekonderwijs is één van de belangrijkste ambities van minister Bussemaker. Bussemaker trekt bijna 30 miljoen euro uit om de komende jaren het muziekonderwijs in Nederland te verbeteren, door middel van subsidieregelingen voor basisscholen en pabo’s. De subsidieregelingen worden uitgevoerd door het Fonds voor Cultuurparticipatie. De initiatieven van Bussemaker sluiten aan bij de landelijke beweging Méér Muziek in de Klas. Ilse DeLange is ambassadeur van het Platform Ambassadeurs Méér Muziek in de Klas.

Pabo’s kunnen vanaf juli 2017 subsidie aanvragen bij het Fonds voor Cultuurparticipatie. De projecten starten in het najaar. De looptijd van een project is drie (studie)jaren. Via de website van het Fonds voor Cultuurparticipatie worden alle details in april bekend gemaakt.

VorigeG4 slaan handen ineen tegen thuiszitten
VolgendeThuisleren, een slimmer Nederland
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter