Bij alle basisscholen in Nederland valt deze week een brochure op de mat, waarin staat wat leraren wel en niet moeten doen aan administratie en verantwoording. Leraren weten vaak niet goed wat de wet- en regelgeving precies voorschrijft, waardoor ze te veel papierwerk doen. Bovendien blijven hierover een aantal hardnekkige misverstanden bestaan. Met de handreiking ‘Ruimte in Regels’ kunnen leraren en scholen zelf checken wat er allemaal echt moet en wat er juist niet hoeft.

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) overhandigde de eerste exemplaren van de brochure maandag aan het lerarenteam van basisschool Villa Vrolik in Hilversum en aan VVD-Kamerlid Bente Becker, die in de Tweede Kamer om de handreiking vroeg. Hij deed dat samen met inspecteur-generaal Monique Vogelzang.

Verbetering mogelijk
Werkdruk komt deels voort uit regeldruk. De handreiking is één van de middelen om leraren te helpen die druk te verminderen. ‘We doen als ministerie en inspectie zoveel mogelijk om te helpen, maar er ligt ook een belangrijke rol voor scholen zelf’, aldus Slob.

De brochure, die in overleg met leraren door het ministerie en de Inspectie voor het Onderwijs is gemaakt, kan de lerarenteams helpen om in gesprek te gaan over wat er nodig is om het werk anders te organiseren. Er staan in de brochure concrete en veelgehoorde vragen en antwoorden, die herkenbaar zijn en kunnen inspireren om zaken wellicht anders aan te pakken. De bijgeleverde dilemmakaartjes geven ook stof tot gesprek.

Minder verplicht dan gedacht
Zo staat er bijvoorbeeld in de brochure dat groepsplannen niet verplicht zijn, scholen niet hoeven bij te houden hoeveel uur ze per week aan welk vak besteden en dat er geen vaste voorschriften zijn voor een lesvoorbereiding of een dagplanning. Kortom, leraren hebben ruimte hun eigen keuzes te maken.

De handreiking spoort scholen aan om samen slimme keuzes te maken als het gaat om wat er allemaal wordt geadministreerd en verantwoord. ‘Kijk daar samen kritisch naar. Want niemand is leraar geworden om allerlei overbodige administratie bij te houden’, zegt Slob.

In gesprek
Het kabinet heeft in het regeerakkoord 450 miljoen euro uitgetrokken om leraren te helpen werkdruk tegen te gaan. Ook komt er een vervolg op Operatie Regels Ruimen, waarbij scholen hulp krijgen om de werkdruk aan te pakken. Slob is de komende tijd veel op scholen om van leraren te horen welke maatregelen zij graag willen. ‘We willen dat leraren in de praktijk echt verschil gaan merken. Daar hebben we hun ideeën en ervaringen hard bij nodig.’

De brochure is voor iedereen te downloaden op www.leraar.nl/werkdruk.

VorigeAan de slag met het maken van een app
VolgendeAantal leerlingen op (v)so stijgt
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter