Toch steunt een ruime meerderheid de actie van het PO.

Uit onderzoek onder de leden van het ouderpanel van Scholen met Succes blijkt dat 76% van de ouders achter de staking van de leerkrachten staat. Bij de staking in juni was dat 82%.
Ook de steun voor een eventuele volgende staking daalt licht. Mocht er een nieuwe staking komen, dan staat 65% van de ouders hier achter. Bij de staking in juni antwoordde nog 67% van de ouders achter een volgende staking te staan.

Redenen van het steunen of niet steunen van de staking
We vroegen het panel hun antwoord op de vraag of men achter de staking staat te motiveren.

Redenen om de staking te steunen
Ouders die de staking steunen merken op dat het takenpakket van de leerkracht steeds uitgebreider wordt, klassen steeds groter worden en de administratiedruk toeneemt. Ook het niet goed functioneren van het passend onderwijs wordt genoemd. Veel ouders benadrukken het belang van goed onderwijs. Dit komt alleen tot stand wanneer er gezonde werkomstandigheden worden gecreëerd.

“Mijn kinderen hebben recht op goed onderwijs en dat kan alleen als leerkrachten fit zijn; gezonde werkdruk tegen een eerlijk salaris”

“Ook bij mijn kinderen op school merken we dat er een tekort is aan leerkrachten doordat er vaak geen vervanging is bij ziekte en de kinderen dan verdeeld worden over de andere groepen. Lijkt mij erg onrustig voor de kinderen als de leerkrachten.”

“Ze werken veel uren buiten schooltijd om alles op de rails te houden met steeds meer rugzakkinderen die niet in het speciaal onderwijs worden geplaatst, maar elk kind moet op eigen niveau begeleid worden. Dit kost veel tijd en extra aandacht. Bovendien zijn er te weinig leerkrachten die kunnen inspringen bij ziekte of verlof.”


Reden om de staking niet te steunen
Een reden om de staking niet te steunen is de duur van de staking (een hele schooldag i.p.v. de dag later beginnen). Ook vinden sommige ouders dat de vorige staking al genoeg heeft opgeleverd en een tweede staking niet nodig is. Andere ouders vinden juist dat staken überhaupt geen nut heeft. De meeste ouders die niet achter de staking van 5 oktober staan zijn van mening dat kinderen en ouders niet de dupe mogen worden van de strijd tussen onderwijs en overheid. Veel van de ouders geven aan dat, hoewel ze niet achter de staking staan, ze wel achter de motieven van de leraren staan.

“Stakingen lossen mijns inziens niets op. Ouders worden onnodig op kosten gejaagd of dienen hun vakantie uren op te nemen. Daarnaast wordt de leerplicht zo een lachertje. Ga gewoon om de tafel zodra we een nieuwe regering hebben, leg je kaarten op tafel en ga onderhandelen.”

Scholen met Succes Ouderpanel
De afgelopen week (25 september t/m 3 oktober) hebben de leden van het Scholen met Succes ouderpanel vragen over de staking in het primair onderwijs voorgelegd gekregen. Het ouderpanel bestaat uit zo’n 2.500 ouders uit heel Nederland. Zij vertegenwoordigen een evenredige spreiding van scholen over het land. Alle panelleden hebben tenminste één kind op de basisschool.

Er hebben 560 leden deelgenomen aan dit onderzoek. Dat is een respons van 23%.

VorigeNieuwe opleiding in hoger onderwijs
VolgendeStudent woont het liefst rond centrum of op de campus
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter