Duurzaamheid is tegenwoordig een veelbesproken- en belangrijk onderwerp geworden. Ook op school zou dit onderwerp zeker aan bod moeten komen. Ook toekomstige generaties zullen veel te maken krijgen met verduurzaming. Doordat er talloze 'duurzame' initiatieven worden opgezet en duurzaamheid ook geregeld aan bod komt op televisie en online, is het belangrijk voor leerlingen te weten waarover dit gaat en waaruit het brede begrip 'duurzaamheid' bestaat. Te vaak wordt bij het horen van dit begrip gedacht aan 'alleen' duurzame energie. Dat terwijl duurzaamheid veel meer omvat dan alleen energie.

Duurzaam vervoer
Ook vervoer wordt steeds duurzamer. Denk hierbij aan de komst van de elektrische auto. Met behulp van onder andere een gunstige bijtelling, worden zakelijke rijders nog steeds gestimuleerd te kiezen voor een duurzaam voertuig. Niet alleen de auto wordt langzamerhand duurzaam. Ook stadsbussen, vrachtwagens, brommers en zelf vliegtuigen worden tegenwoordig (gedeeltelijk) elektrisch gemaakt. De reden voor deze vrij drastische maatregelen in de vervoerssector zijn simpel. De fossiele brandstoffen raken een keer op en de verbranding van deze fossiele brandstoffen zijn schadelijk voor de aarde.

Duurzaam bouwen
Ook de bouwwereld wordt steeds duurzamer. Tegenwoordig worden er veel zogenaamde energieneutrale woningen gebouwd. Deze woningen zijn voorzien van verschillende technieken waarmee de woning zijn eigen energie kan opwekken. De meest bekende technieken zijn hier het gebruik van zonnepanelen en de warmtepomp. Ook wanneer een bestaande woning wordt voorzien van deze nieuwe technieken, spreken we van verduurzaming. Om deze verduurzaming voor iedereen mogelijk te maken, zijn verschillende subsidies beschikbaar van de overheid. Het is de bedoeling dat woningen langzaam worden afgesloten van het gasnetwerk. In 2050 zou ons land vervolgens energieneutraal moeten zijn.

Meer duurzame ontwikkelingen
Duurzaamheid is niet beperkt tot vervoer en bouw. Ook ons eten wordt bijvoorbeeld steeds duurzamer geproduceerd en geconsumeerd (we gooien bijvoorbeeld minder weg). Verder komt duurzaamheid naar voren in bijna alle markten. Denk hierbij aan een duurzame economie, duurzame beleggingen, duurzaam ondernemen enzovoorts. Een goed voorbeeld van duurzame economie zijn de microfinancieringen die door verschillende instanties wordt aangeboden in ontwikkelingslanden.

Belang van duurzaamheid
Het belang van een duurzamere wereld spreekt voor zich. De opwarming van de aarde en het opraken van fossiele brandstoffen, laat ons daarnaast geen andere keuze. De wereldbevolking groeit nog steeds explosief en de volgende generaties draaien op voor onze huidige handelingen. Om komende generaties goede mogelijkheden te kunnen bieden, is het noodzakelijk dat wij beginnen met een verduurzaming van onze samenleving.