Een AED (Automatische Externe Defibrillator) is bedoeld als hulpmiddel bij het reanimeren van iemand met een hartstilstand. Een AED kan dus levens redden. Tegenwoordig zijn deze apparaten zo gemakkelijk te bedienen, dat ook leken met behulp van een AED kunnen reanimeren. Door elektroden te plaatsen op het lichaam van een slachtoffer kan een AED, op basis van de hartactie, aanwijzingen geven over hoe verder te gaan. Hoewel er geen wettelijke verplichting is om een AED op school te hebben, is er wel het doel gesteld om een AED op drukke plekken te plaatsen. Een school valt hier uiteraard ook onder. Het verschilt per gemeente hoe hier mee omgegaan wordt.

Kosten van een AED
Een goede AED kost al gauw 2000 euro. Dat is een hele investering voor een school. Gelukkig zijn er ook goedkopere varianten die bijna hetzelfde kunnen. Een AED kopen kan bij verschillende bedrijven- en websites. Hoewel de kosten van AED redelijk hoog zijn, is uit onderzoek gebleken dat een slachtoffer van een hartstilstand een 80% grotere overlevingskans heeft mits er een AED in de buurt is. Zoals eerder gezegd hoeft het apparaat niet door een specialist ingezet te worden. Doordat het apparaat zelf aanwijzingen geeft over wat te doen, is deze in principe door iedereen in te zetten. Enige ervaring met reanimatie verhoogt de kans op overleving wel drastisch.

Gebruik maken van de AED
Om een AED in te zetten plaatst u allereerst de elektroden van de machine op de borstkas van het slachtoffer. Daardoor wordt automatisch een analyse gemaakt van het hartritme. Dat voorkomt bijvoorbeeld dat een schok wordt gegeven terwijl het slachtoffer slechts bewusteloos is. Nadat deze analyse voltooid is, zal het apparaat een advies geven om wel- of geen schok toe te dienen. Vervolgens is het geven van de schok een kwestie van het indrukken van een knop. Let er wel op dat handmatige reanimatie ook nodig kan zijn. Het is daarom altijd handig toch het een en ander te weten over reanimatie.

Reanimatieonderwijs
Wanneer gebruik wordt gemaakt van een EAD door iemand met ervaring in reanimatie, is de overlevingskans vele malen groter. Om deze reden is de Hartstichting begonnen met het project 'Reanimatieonderwijs op school'. Dit reanimatieonderwijs op school wordt al op verschillende middelbare scholen gegeven. Tijdens de lessen leren de leerlingen borstcompressies toepassen, mond-op-mondbeademing te geven en een AED te bedienen. Daarnaast zijn er verschillende lesmaterialen beschikbaar.