De week tegen pesten is weer begonnen. De week werd dit jaar begonnen met enkele mooie cijfers van staatssecretaris Dekker waaruit blijkt dat het aantal kinderen dat gepest wordt in de klas afneemt. Op basisscholen is het percentage van kinderen die gepest worden afgenomen van 14% in 2014, naar 10% in 2016. Bij middelbare scholen is ook een daling te zien van 11% in 2014, naar 8% in 2016. Dit is uiteraard goed nieuws, maart er is nog steeds een hoop ruimte voor verbetering.

Leraar kan pesten in de klas verminderen
De leraar is de eerste die door zou moeten hebben dat er een kind gepest wordt in de klas. Met de verschuiving van pesten in de fysieke wereld naar het pesten online is dat echter makkelijker gezegd dan gedaan. Het is voor een leraar natuurlijk moeilijk om naast de kinderen in de klas ook nog eens de social media van deze kinderen te controleren. In een ideale situatie zou elke leerling die gepest wordt dit melden bij de leraar, wat het werk van de leraar een stuk makkelijker zou maken. Dit gebeurt jammer genoeg lang niet in alle gevallen. Veel leerlingen kiezen ervoor om niet te melden dat zij gepest worden uit angst voor represailles of schaamte. Een vertrouwenspersoon, zoals een schoolpsycholoog, kan hierbij wellicht uitkomst bieden.

Een vertrouwenspersoon op school
Hoewel het aanstellen van een vertrouwenspersoon op scholen in Nederland niet verplicht is, maken veel scholen hier wel gebruik van. De vertrouwenspersoon begeleidt het kind door de klachtenprocedure en probeert waar mogelijk de geestelijke gesteldheid van het kind op een positieve manier te beïnvloeden. De vertrouwenspersoon kan een mentor zijn, maar dit kan ook de schoolarts of schoolpsycholoog zijn. In het geval van pesten zal over het algemeen een ervaren psycholoog een betere behandeling bieden dan een schoolarts welke is opgeleidt om fysieke problemen vast te stellen.

Maak duidelijk wie de vertrouwenspersoon is
Het is voor kinderen die gepest worden op school belangrijk om te weten bij wie zij eventueel terecht kunnen. Het is daarom belangrijk dat een school duidelijk maakt wie de vertrouwenspersoon is. Indien de enige vertrouwenspersoon de leraar is zal het aantal meldingen van pesterijen minder hard afnemen dan wanneer bijvoorbeeld ook een schoolpsycholoog beschikbaar is. Dat valt af te leiden uit het onderzoek van Beau Oldenburg van de Rijksuniversiteit Groningen waarbij naar voren kwam dat de meeste leraren gewoonweg niet weten hoe om te gaan met pesterijen in de klas.

VorigeMinder kinderen gepest op school
VolgendeWaarom leraren niet in de payroll?
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter