Hogeschool Rotterdam verwelkomt deze week 850 eerstejaars studenten die starten met de nieuwe bachelor Social Work. Social Work is ontstaan uit de samenvoeging van de opleidingen Culturele en Maatschappelijke Vorming, Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Pedagogiek en Sociaal Pedagogische Hulpverlening. Met deze vernieuwde opleiding wil Hogeschool Rotterdam de studenten beter voorbereiden op hun toekomst in de maatschappelijk sterk ontwikkelende sociale sector.

Met het curriculum van deze nieuwe opleiding krijgt het domein sociaal werk een steviger positionering, waardoor de herkenbaarheid van de sociaal werker wordt vergroot. Hogeschool Rotterdam sluit hiermee aan op het advies van het landelijk orgaan voor hoger sociaal onderwijs in het rapport Meer van waarde.

Vraag naar breder inzetbare professionals
De vernieuwing in de opleiding is nodig, omdat de sociale sector door allerlei maatschappelijke ontwikkelingen sterk aan verandering onderhevig is. Een voorbeeld daarvan is de overheveling van zorgtaken van provincie naar gemeente. Professionals die in deze sector werkzaam zijn, krijgen steeds meer maar ook complexere taken. In de toekomst zal er bovendien meer vraag komen naar breder inzetbare professionals. “Om deze professionals op te leiden, is de samenvoeging van onze sociale opleidingen naar een Social Work-opleiding een logische stap”, aldus Jeroen Oversier, directeur van het Instituut voor Sociale Opleidingen van de hogeschool.

Thematische opbouw onderwijs
Studenten maken in de nieuwe opleiding Social Work gedurende de eerste twee jaar uitgebreid kennis met alle facetten van het sociaal werk en kiezen vervolgens een van de profielen: Welzijn & Samenleving, Zorg (geestelijke gezondheidszorg of gehandicaptenzorg) of Jeugd. “Ook kiezen we voor een vernieuwende onderwijsvorm. Social Work wordt opgebouwd rondom thema’s waar alle social workers, met name in de grote stad, mee te maken krijgen. Denk hierbij aan armoede of diversiteit. Aan de hand van een thema krijgen de studenten de benodigde theorie en vaardigheden aangeboden. In leerwerkgemeenschappen werken de studenten nauw samen met het werkveld en ons kenniscentrum. Studenten staan zo vanaf de start met hun voeten in de klei”, aldus Oversier.

Gefaseerde implementatie
De ontwikkeling en implementatie van een nieuwe opleiding is een meerjarig en complex traject en wordt daarom gefaseerd ingevoerd. Oversier: “Naast de eerstejaars studenten, start dit studiejaar ook een groep van 200 derdejaars studenten met jaar 3 van Social Work. Deze studenten hebben een overstap gemaakt.”

VorigeGeschenk Villa Pinedo aan alle scholen in Nederland
VolgendeSchoolreis organiseren? Ontvang tips voor een originele bestemming
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter