Winnaars Onderzoeksprijs Masterscripties Fontys gehuldigd

Vernieuwende praktijkonderzoeken dragen bij aan passend onderwijs

Annelies de Hoop, consultant bij het Samenwerkingsverband 013 heeft de Onderzoeksprijs mastercripties Fontys gewonnen. Ze presenteerde vooraf haar bevindingen tijdens de conferentie ’10 ontdekkingen door onderzoek Masters’ die door de masteropleidingen OSO en HKE in Tilburg werd georganiseerd. De tweede en derde prijs gingen respectievelijk naar Marga van Gijn en Nicole Scheepens. Van Gijn is groepsleerkracht aan basisschool de Koningslinde te Vught en Scheepens werkt als groepsleerkracht aan basisschool de Wieken eveneens te Vught. De drie prijswinnaars behoorden tot een groep van tien genomineerde afstudeerders. De tien genomineerden waren op hun beurt weer geselecteerd uit plm. 800 afgestudeerde masters in education (M Ed) in Zuid- en Midden-Nederland.

Tevens werd tijdens de conferentie het magazine 10XBETER! gepresenteerd. In die uitgave zetten de genomineerden hun onderzoek in de eigen onderwijspraktijk uiteen. Elke beschrijving wordt afgerond met een reactie van de directeur die telkens aangeeft wat de waarde voor de onderwijsontwikkeling dan wel voor de onderwijsvernieuwing is op de school. Staatssecretaris Sander Dekker schetst in zijn voorwoord de ambities van de overheid om meer masters voor de klas te krijgen. Zijn pleidooi wordt ondersteund door vertegenwoordigers van diverse onderwijsberoepsverenigingen. Zij pleiten al jaren voor een gedegen opleiding voor groepsleerkrachten en voor specialisten op scholen voor primair en voortgezet onderwijs.

Meer masters in het onderwijs
Het is de algemene opvatting dat door de komst van leerkrachten die geschoold zijn op masterniveau de kwaliteit van onderwijs zal verbeteren. De overheid stelt jaarlijks een budget beschikbaar in de vorm van de zogeheten Lerarenbeurs. Leerkrachten die de pabo of lerarenopleidingen hebben afgerond mogen zich bachelor noemen. Het masterniveau wordt doorgaans na enkele jaren onderwijservaring behaald in een tweejarige deeltijdopleiding. In deeltijd omdat men de studie moet combineren met een functie in het onderwijs. Die combinatie kan dan worden benut om onderzoek te doen in de eigen onderwijspraktijk. Deze vorm van studeren wordt aangeduid met de term ‘praktijkgericht onderzoek’.

Passend onderwijs
Sinds enkele jaren geldt de Wet op het passend onderwijs. Scholen waar een kind word aangemeld hebben dan de plicht om dat kind een passend onderwijsaanbod te geven. Dat betekent ook dat een school een kind met (onderwijs)beperkingen moet toelaten. Als de school niet in staat is het gevraagde onderwijsaanbod te leveren, dan wordt binnen het verband waarin scholen in de regio samenwerken gezocht naar een passende toelating. Omdat scholen daardoor veel vaker te maken krijgen met kinderen met een speciale onderwijsbehoefte, is het van groot belang dat er leerkrachten zijn die om kunnen gaan met een grotere diversiteit aan leerlingen in de klas. De opleidingen Special Educational Needs en Leren&Innoveren bekwamen leerkrachten en scholen in het omgaan met verschillen. Het doel hiervan is dat kinderen naar school kunnen gaan in de eigen omgeving. Een aangepast onderwijsprogramma verzorgd door teams met specialismen is daarbij noodzakelijk. Fontys OSO en Fontys HKE verzorgen deze opleidingen. Volgens Europese richtlijnen wordt een masterdiploma, behaald aan een hbo-instelling, gelijkgesteld aan een master die behaald wordt aan een universiteit.

VorigeKinderen krijgen te weinig les over verliefdheid, relaties en puberteit
VolgendeHoe ‘kleurenblind’ is het Amsterdamse onderwijs?
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter