Het organiseren van een schoolreisje kan een hele opgave blijken. Er zijn veel factoren die het succes van een schoolreisje bepalen. Wij bieden u als docent daarom graag deze vijf tips voor het organiseren van een schoolreisje aan.

Vervoer
Probeer een (school)bus in te zetten als vervoersmiddel. Er wordt nog vaak gekozen om het vervoer te regelen met eigen auto's van begeleiders en/of ouders. De kans op incidenten neemt hiermee toe. Elk voertuig kan namelijk afzonderlijk betrokken raken bij een ongeval. Maakt u toch gebruik van eigen vervoer? Zorg er dan voor dat elke bestuurder een inzittenden- ongevallenverzekering heeft, er duidelijke afspraken worden gemaakt over in- en uitstappen en indien nodig het voertuig voorzien is van voldoende geschikte zitplaatsen. Let er hierbij op dat kinderen met een lengte van minder dan 1,35 meter in een geschikt kinderzitje worden vervoerd.

Begeleiding
Zorg voor voldoende en geschikte begeleiding. Is er extra begeleiding nodig? Denk dan eens na over het werven van ouders als schoolreisbegeleiding.

Groepen maken
Deel leerlingen en klassen op in kleine groepen en wijs aan elke groep twee begeleiders toe. Zo is er altijd een extra begeleider beschikbaar wanneer een van de begeleiders afwezig is in verband met bijvoorbeeld wc-bezoek. Hoe groot de groepen worden is dan afhankelijk van de locatie, leeftijd van de kinderen en capaciteiten van de begeleiders. Over het algemeen wordt aangeraden om voor het PO groepen van 3-4 leerlingen te maken en voor het VO groepen van 5-6 leerlingen te maken.

Herkenbare kleding
Een handige manier om leerlingen gemakkelijk (terug) te kunnen vinden is herkenbare en opvallende kleding. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een oranje shirt met witte opdruk van bijvoorbeeld de schoolnaam. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk T-shirts te laten bedrukken bij Digitransfer.

Informeren, verzekeren en aansprakelijkheid
Let er op dat ouders tijdig en voldoende worden geïnformeerd over het schoolreisje. Geef in de informatie duidelijk aan wanneer de schoolreis plaats gaat vinden, hoe lang deze zal gaan duren, wat de kinderen wel en niet mogen meenemen, welke kleding de voorkeur verdient en eventueel wat de ouderbijdrage voor het schoolreisje wordt.

Zorg er daarnaast voor dat de schoolverzekeringen op orde zijn. Denk hierbij vooral aan een reisverzekering die het schoolreisje dekt en een aansprakelijkheidsverzekering die eventuele schade dekt. Kijk bij deze verzekeringen goed of de standaard verzekering deze zaken dekt, of dat er een aanvullende verzekering afgesloten moet worden voor schoolreisjes.

VorigeDekker reageert op PISA: Nederland moet beter kunnen
VolgendeZakgeld anno 2017
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter