Méér Muziek in de Klas is de beweging waarbinnen publieke en private partijen zich de komende vijf jaar gezamenlijk inzetten voor structureel muziekonderwijs op de basisschool. Minister Bussemaker (OCW), Carolien Gehrels en Joop van den Ende zetten zich in voor dit doel. Zij presenteerden vandaag in de Jaarbeurs in Utrecht welke partijen er meedoen. En hoe deze beweging ervoor gaat zorgen dat er meer muziek in de klas komt.

Ambassadeurs uit heel Nederland
In het Platform Ambassadeurs Muziekonderwijs zijn alle partijen vertegenwoordigd die een belangrijke rol spelen bij muziekonderwijs op de basisschool; muzikanten, gemeenten, provincies, de onderwijspartijen, centra voor de kunsten, de publieke omroep en opleidingsinstituten als de pabo's en de conservatoria. Het platform draagt de komende vijf jaar uit hoe belangrijk muziekonderwijs op de basisschool is en hun kennis en netwerk inzetten om dit te realiseren. Hare Majesteit Koningin Máxima is erevoorzitter van het Platform Ambassadeurs Muziekonderwijs.

Actie voor en achter de schermen
Er gaat de komende jaren veel gebeuren om meer muziek in de klas te krijgen. Zo zet Van den Ende zich in voor media-aandacht voor muziek in de klas. Vanaf 2016 krijgen schoolklassen de kans om hun regio te vertegenwoordigen in een tv-programma dat om muziek in de klas draait. Dit programma zal vanaf het najaar van 2016 te zien zijn op NPO 3. De strijd tussen de scholen start in het voorjaar van 2016 en zal te volgen zijn via internet.

Om muziek structureel een plek te geven in het onderwijs is het belangrijk dat scholen samenwerken met partners uit de regio: fanfares, muziekscholen en conservatoria. Daarnaast worden vakdocenten en groepsleerkrachten opgeleid en leerlijnen en lesprogramma's ontwikkeld.

Belang van muziekonderwijs
Muziek maken is leuk, maar gaat verder dan plezier maken alleen. Het bespelen van een instrument draagt bij aan de motorische ontwikkeling en de ontwikkeling van het kinderbrein. Het samenspelen verbindt, versterkt sociale vaardigheden en, niet onbelangrijk, muziek draagt bij aan betere schoolprestaties. Dit besef wordt gevoeld door veel partijen; ouders en grootouders, vakleerkrachten en groepsleerkrachten, school- en stadsbestuurders, politici, musici en mediaprofessionals.

Achtergrond
In opdracht van minister Bussemaker heeft de Commissie Verkenning Muziekonderwijs in het Primair Onderwijs de Handreiking Muziekonderwijs 2020 opgesteld. Deze handreiking beschrijft het belang van muziekonderwijs onder schooltijd en in de vrije tijd en geeft handvatten om dit muziekonderwijs in een publiek-private samenwerking vorm te geven, hetgeen nu gebeurt onder de noemer ‘Méér Muziek in de Klas’.

VorigeBussemaker wil meer aandacht voor overstap vmbo-mbo
VolgendeScholieren van Charlemagne College winnen finale Beats by Bach
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter