Scholen werken hard aan de ambitie om meer lessen door bevoegde docenten te laten geven. Van 2011 tot 2013 hebben scholen in het voortgezet onderwijs gezorgd voor 10.000 meer bevoegd gegeven lessen dan in de jaren daarvoor, vooral in de kernvakken Engels, Duits, Frans en Wiskunde. Dit blijkt uit de laatste integrale personeelstelling onderwijs (IPTO 2013).

In het havo/vwo wordt bijna 89 procent van de lessen gegeven door een voor het vak bevoegde docent of een leraar in opleiding. In het vmbo is dat bijna 80 procent.

“Het vak van leraar is zo belangrijk dat ouders en leerlingen erop moeten vertrouwen dat de lessen gegeven worden door een gekwalificeerd docent. Scholen moeten alles op alles zetten om ervoor te zorgen dat hun docenten de juiste bevoegdheid halen”, aldus staatssecretaris Dekker. “Door zich in te schrijven in het Lerarenregister tonen leraren vervolgens aan dat zij hun kennis bijhouden door nascholing. Ik moedig leraren dan ook aan zich te registreren”, benadrukt Dekker.

Lerarenregister

Bevoegde leraren hebben door hun diploma aangetoond over de juiste kennis en competenties te beschikken om een bepaald vak te geven. Met registratie in het Lerarenregister laten leraren zien over de juiste papieren te beschikken, werk te maken van hun professionele ontwikkeling en op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen in hun vakgebied.

Het streven is dat in 2017 alle leraren geregistreerd zijn in het Lerarenregister. Alleen bevoegde leraren kunnen zich inschrijven. Het Lerarenregister is vergelijkbaar met het BIG-register in de gezondheidszorg. Net als professionals in de zorg stelt de beroepsgroep van leraren kwaliteitseisen aan het eigen beroep.

Regio’s

Volgens IPTO 2013 worden de meeste bevoegde lessen gegeven in de regio’s Westelijke Mijnstreek, Parkstad Limburg en Brabant. In de regio’s Rijnmond, Haaglanden en Twente is het aantal onbevoegd gegeven lessen het hoogst. Haaglanden heeft echter, net als Eemland, Zeeland en Weert, het percentage onbevoegd gegeven lessen flink terug weten te dringen.
Iedere leraar bevoegd

In het Nationaal Onderwijsakkoord hebben minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker met de sociale partners in het onderwijs afgesproken dat in 2017 elke onderwijsgevende bevoegd is voor het onderwijs dat hij of zij geeft. Momenteel is bijna 85 procent van de leraren gekwalificeerd om les te geven. Leraren kunnen een (extra) bevoegdheid of master halen via de lerarenbeurs. Uit IPTO 2013 blijkt dat dat werkt: meer leraren volgen een educatieve master om eerstegraads docent te kunnen worden.

In de cao’s hebben de sociale partners afspraken gemaakt over voldoende tijd, geld en ruimte voor de leraren om opleidingen te volgen.

VorigeNationale Onderwijsprijs naar Tricht en Rotterdam
VolgendeVO-raad voorzitter wil diploma op maat voor scholier
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter