RTL Nieuws heeft dinsdag de ruwe eindtoetsgegevens van scholen gepubliceerd. Deze heeft ze via een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur van de Inspectie van het Onderwijs gekregen. Die krijgt de gegevens aangeleverd van scholen en toetsleveranciers, maar heeft deze in de afgelopen periode niet allemaal kunnen controleren en indien nodig corrigeren. Ieder jaar blijkt dat in de ongecontroleerde gegevens fouten zitten. Het is aannemelijk dat dat ook geldt voor de gegevens die RTL Nieuws openbaar heeft gemaakt.

De ruwe gemiddelde eindtoetsscores zijn daarnaast onderling niet goed vergelijkbaar. Het verschilt namelijk van school tot school welke leerlingen de eindtoets wel en niet maken. In Vensters PO worden de eindtoetsgegevens op een vergelijkbare manier en in een bredere context getoond. Daarbij vormt herberekening van de ruwe eindtoetsgegevens volgens de Regeling leerresultaten PO (met de daarin beschreven uitzonderingssituaties) het uitgangspunt. De gegevens over 2014 komen hier op korte termijn ook in te staan. Meer hierover is te vinden op de website van Vensters PO onder het kopje ‘Eindtoets’.

Overigens heeft ook Dagblad De Stentor de ruwe eindtoetsgegevens ontvangen. Of en wanneer het medium de gegevens publiceert, is bij de PO-Raad niet bekend.

Vensters PO

Scholen krijgen de mogelijkheid eind juli zelf hun voorlopige eindresultaten 2014 op www.scholenopdekaart.nl te publiceren. Tot 1 juli konden zij in het Management Venster deze resultaten inzien en indien nodig correcties aanbrengen in de brongegevens (in BRON).

Zodra het mogelijk is de voorlopige eindresultaten 2014 te publiceren, worden alle scholen die gebruikmaken van Vensters PO per e-mail geïnformeerd over de wijze van publicatie. De aangepaste, definitieve, eindtoetsgegevens komen vervolgens in het najaar van 2014 beschikbaar. Ook scholen die naar aanleiding van de inzage in het Management Venster correcties in de brongegevens hebben aangebracht, kunnen dan zelf hun gegevens publiceren. Daarna volgt een moment waarop voor alle scholen de gegevens automatisch worden gepubliceerd.

Door zelf nu al de voorlopige eindresultaten 2014 te publiceren, kunnen scholen de juiste gegevens naar buiten brengen en hun resultaten een bredere context plaatsen.

Overigens kijkt de Inspectie bij haar toezicht op scholen wel naar de ruwe eindtoetsgegevens. Indien nodig, vinden dan nog herberekeningen plaats.

VorigeAntipestwet met verplichte antipestprogramma's lijkt van de baan
VolgendeCito-toets: School met oudere meester scoort beter
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter