Basisscholen krijgen meer ruimte om al vroeg intensief met Engels, Duits of Frans aan de slag te gaan. Vanaf 1 augustus 2015 mogen zij 15% van hun onderwijstijd in 1 van deze talen lesgeven. Kinderen krijgen dan bijvoorbeeld niet alleen Engelse les; een deel van de tijd mag Engels ook bij andere vakken als geschiedenis, biologie of gym worden gebruikt als instructietaal. Dit heeft de ministerraad besloten. Hiermee komt het kabinet tegemoet aan de wens van ouders en scholen om een meer internationaler en uitdagender onderwijs met minder regels. Een wetsvoorstel hierover van staatssecretaris Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wordt deze zomer voor advies naar de Raad van State gestuurd.

Binnen de huidige wetgeving zijn het Nederlands en het Fries in Friesland de toegestane instructietalen voor het primair onderwijs en is Engels een verplicht vak. Daarnaast mogen scholen de vakken Duits en Frans aanbieden.

Jong geleerd is oud gedaan

Les krijgen in een andere taal is 1 van de meest effectieve manieren om een taal te leren. Kinderen die op jonge leeftijd spelenderwijs les krijgen in een vreemde taal spreken deze taal later veel beter dan kinderen die pas in groep 7 of 8 hiermee kennismaken, zo blijkt uit onderzoek. Dekker: 'Kinderen leren de vreemde talen zo op een natuurlijke manier aan, zonder dat dit ten koste gaat van andere vakken. Deze vorm van talenonderwijs maakt het onderwijs bovendien uitdagender en aansprekender, ook voor onze meest talentvolle leerlingen.'

Goede ervaringen

Meer dan 1.000 basisscholen bieden al vroeg vreemdetalenonderwijs aan, waarbij vanaf de onderbouw van de basisschool een vreemde taal wordt aangeboden. De afgelopen jaren hebben een aantal basisscholen al geëxperimenteerd met een vreemde taal als instructietaal bij andere vakken, voor maximaal 15% van de onderwijstijd. De ervaringen waren zo goed dat nu alle scholen deze mogelijkheid wordt geboden.

Pilot tweetalig onderwijs van start

Aankomend schooljaar start ook een pilot van 5 jaar waarin 12 Nederlandse basisscholen vanaf de kleuterschool 30-50% van de lestijd instructie in het Engels, Duits of Frans geven. In 2015 mogen nog eens 8 scholen daarmee starten. Mocht in 2019 blijken dat de proef op deze 20 basisscholen een succes is, dan kan worden besloten om ook tweetalig onderwijs wettelijk mogelijk te maken. Deze variant zal overigens naar verwachting voor een kleiner segment van de basisscholen interessant zijn.

Vorige"Passend onderwijs doe je samen"
VolgendeAanpak krimp laat nog twee jaar op zich wachten
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter