Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker (Onderwijs) trekken ruim €80 miljoen uit om beginnende leraren beter voor te bereiden op hun werk voor de klas. Het geld gaat naar circa zestig initiatieven die het onderwijs op de pabo's en lerarenopleidingen beter laten aansluiten op de praktijk op scholen in het primair en voortgezet onderwijs en in het mbo.

Een lerares schrijft op een schoolbord

Te veel beginnende leraren verlaten het onderwijs omdat zij onvoldoende begeleid worden. Zij hebben het gevoel dat ze in het diepe worden gegooid. Mede hierdoor verlaat een kwart van de beginnende leraren het onderwijs binnen de eerste vijf jaar. “Dat is echt onnodige verspilling van talent dat wij hard nodig hebben voor de klas,“ aldus minister Bussemaker.

Lerarenopleidingen en pabo’s zijn samen met de scholen verantwoordelijk voor een succesvolle loopbaan van leraren. Door een betere aansluiting van lerarenopleidingen en pabo’s op de praktijksituatie op school worden beginnende leraren beter voorbereid op hun werk voor de klas. Door betere inhoudelijke en didactische voorbereiding en meer aandacht voor het omgaan met verschillen in de klas en opbrengstgericht werken kan uitval onder starters worden voorkomen.

Oefenen

Bij de goede initiatieven die worden gehonoreerd zitten innovatie-ateliers in het voortgezet onderwijs. Hier onderzoeken lerarenopleidingen en scholen samen nieuwe onderwijsconcepten, waarmee ze lessen anders kunnen organiseren.

Een ander project laat aankomende en beginnende leraren in oefensituaties kennismaken met de praktijk door inzet van leerling-acteurs. Deze oefenleerlingen geven commentaar op de lessen van een beginnende leraar waardoor hij of zij alvast kan groeien in zijn nieuwe rol.

Ook is er een basisschool die gaat starten met een bijzonder buddyproject. Beginnende leraren die elkaars buddy zijn bezoeken elkaar regelmatig in de klas en geven elkaar commentaar op de lessen. Zij keren regelmatig terug naar de lerarenopleiding om daar onder begeleiding van een ervaren leraar-coach ervaringen en tips uit te wisselen.

Lerarenagenda

Het extra budget sluit nauw aan bij de Lerarenagenda 2013 van minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker. De Lerarenagenda beoogt het beroep van leraar aantrekkelijker te maken, door betere begeleiding en meer ruimte voor groei en ontwikkeling van leraren. De agenda kwam tot stand in nauwe samenwerking met docenten.

VorigeScholieren dupe van blunder Cito
VolgendeSchooltv verandert koers en blijft actief in VO
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter