Vanaf schooljaar 2014-2015 is het verplicht voor alle leerlingen van groep 8 in het regulier basisonderwijs om een eindtoets af te nemen. De overheid stelt hiervoor aan scholen de centrale eindtoets beschikbaar. Het College voor Toetsen en Examens is verantwoordelijk voor deze toets, die in samenwerking met Cito wordt gemaakt. De centrale eindtoets zal in april 2015 voor het eerst worden afgenomen.

Op 10 december 2013 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel om een eindtoets voor taal en rekenen verplicht te stellen voor alle leerlingen. De eindtoets meet welk niveau de leerling voor taal en rekenen behaalt en geeft aan, in aanvulling op het schooladvies, welk type vervolgonderwijs bij een leerling past. Het schooladvies is doorslaggevend voor de toelating tot het voortgezet onderwijs. In het schooljaar 2014-2015 wordt de eindtoets voor het eerst verplicht afgenomen.

College voor Toetsen en Examens

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) is verantwoordelijk voor de centrale eindtoets. Cito ontwikkelt de opgaven en de toets in samenwerking met het CvTE en het primair onderwijsveld. De centrale eindtoets bestaat uit twee verplichte onderdelen: Nederlandse taal en rekenen. Scholen hebben de keuze of ze ook het onderdeel wereldoriëntatie bij de leerlingen afnemen.

De onderdelen Nederlandse taal en rekenen worden op twee niveaus afgenomen: centrale eindtoets Basis en centrale eindtoets Niveau. Het onderdeel wereldoriëntatie is op één niveau beschikbaar en kan afgenomen worden bij zowel leerlingen die Basis maken als leerlingen die Niveau maken. De centrale eindtoets wordt vanaf schooljaar 2014-2015 jaarlijks rond 20 april afgenomen gedurende drie opeenvolgende schooldagen. Daarnaast is er een tweede afnamemoment voor leerlingen die de toets tijdens het eerste afnamemoment niet konden maken.

Scholen kunnen er ook voor kiezen een andere eindtoets dan de centrale eindtoets te gebruiken. Deze toets moet dan wel voldoen aan kwaliteitseisen. Een onafhankelijke commissie kijkt of dit het geval is. Wanneer de andere eindtoets wordt toegelaten, kunnen scholen ervoor kiezen deze te gebruiken.

Speciaal (basis)onderwijs

De scholen voor speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs gaan op termijn ook de eindtoets primair onderwijs afnemen. De komende jaren kunnen scholen voor speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs op vrijwillige basis deelnemen aan de centrale eindtoets.

VorigeCNV: Groot alarm om uittocht leraren
VolgendeVan werkloosheid naar een lerarentekort
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter