Pabo’s in Nederland zijn druk aan het experimenteren met nieuwe innovatieve toepassingen voor hele diverse onderwijsvraagstukken. Kennisnet ondersteunt deze pabo’s met een innovatieregeling. Deze regeling is in november gestart en deze instellingen zitten nu midden in de experimenteerfase. Tijd om te kijken hoe het gaat!

Mondelinge feedback
Op de pabo-opleiding van Windesheim Flevoland stellen studenten hun leerdoelen op samen met hun begeleiders. Zo’n leerdoel gaat over een didactische competentie in kritische beroepssituaties. De student gaat aan de slag met een leerdoel in praktijksituaties en wordt gefilmd met een iPad door de mentor van zijn stageschool. De mentor geeft mondelinge feedback op de film met Coach’s Eye en dit bestand wordt door de mentor naar de begeleider van de Pabo en naar de student zelf gestuurd. Ook de begeleider of betrokken docent van de Pabo geeft mondelinge feedback op het filmpje en stuurt dit weer naar de student toe. Op basis hiervan gaat de student een rapport schrijven, waar de mentor weer mondelinge feedback op geeft. De student verwerkt deze feedback ook in het rapport en levert het rapport vervolgens als bewijsstuk in voor het behalen van een leerdoel. Er is heel bewust gekozen om mondelinge feedback te geven in plaats van schriftelijke feedback, omdat mondelinge feedback meer mogelijkheden voor nuance biedt.

Technische instructies
Het project zit middenin de experimenteerfase. De studenten en hun mentoren die deelnemen aan de pilot zijn bezig op de stagescholen. Hieraan zijn heel wat voorbereidingen vooraf gegaan. De projectgroep heeft eerst stilgestaan bij de vraag hoe je gestructureerde feedback geeft. Op basis hiervan is hardware en software gekozen en besteld. De bestellingen van de materialen duurden helaas langer dan verwacht. Hierdoor is er met de deelnemers aan de pilot niet meer geoefend met de technische kant. Wel is er uitleg gegeven over het geven van feedback aan de deelnemers.

Om tegemoet te komen aan het ontbreken van de technische instructies is er een apart platform op MaxClass aangemaakt. Projectleider Marcel Staring licht toe: “Het is echt een gemis om niet te hebben kunnen oefenen. Sommige deelnemers hadden al veel ervaring met een iPad en dan gaat het goed, maar sommigen hadden er nog nooit wat mee gedaan.” Alle deelnemers kunnen lid worden van het platform en kunnen daar met hun vragen terecht. Nog een probleem is dat niet alle programma’s die gebruikt worden probleemloos met elkaar kunnen samen werken, terwijl ze van dezelfde uitgever zijn. Met omwegen is het toch gelukt om alles werkend te krijgen.

Belangstelling
Er is veel belangstelling voor de pilot en veel mensen hebben zich aangemeld. Over enkele weken vindt een tussenevaluatie plaats en zullen op basis van deze evaluatie verbeteringen worden aangebracht. Dan gaat een tweede groep met deze pilot aan de slag. Marcel: “Eén van de studentbegeleiders ziet ook mogelijkheden om dit concept in te zetten bij ouderparticipatie om ouders aan te spreken op het gedrag van kinderen. Hij is hier al mee aan de slag met studenten. Hij wil het programma waarbij video en mondelinge feedback worden gecombineerd inzetten voor deze participatie.” Verder wil de Almeerse Scholen Groep dit project volgend schooljaar breed wil uitrollen in haar scholen als onderdeel van professionaliseringstrajecten van werknemers.

Om zo’n project als dit tot een goed einde te brengen zijn bepaalde randvoorwaarden belangrijk. Marcel: “Het onderwerp dat je kiest is heel belangrijk. Alles is op basis van vrijwilligheid, dus mensen voelen zich minder verantwoordelijk. Maar mensen vinden het vastleggen van feedback heel belangrijk. In de huidige situatie weet later niemand meer wie wat precies heeft gezegd. Dat is met deze werkwijze opgelost.”

VorigeScholieren opgelucht dat examens geldig zijn verklaard
VolgendeWelke functie heeft het centraal eindexamen straks nog?
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter