De cao-po 2013 geldt vanaf 1 januari 2013 en loopt door tot het moment van overeenstemming over de nieuwe cao-po 2014.

De cao-po 2013 is een technisch aangepaste cao, waarin aanpassingen op basis van wet- en regelgeving zijn opgenomen en teksten zijn gewijzigd waar dat tot meer duidelijkheid leidt.

De nieuwe onderwerpen in deze cao zijn de afspraken over het traject van vernieuwing van de cao-po in 2014 (zie de eerste paragraaf van de cao-po 2013) en de professionalisering van directieleden (zie de artikelen 9.6a en 9.6b).

Voor het vakantieverlof is aangegeven welk deel van het verlof wettelijke is (zoals bepaald in het Burgerlijk Wetboek; BW) en hoe het samenvallen van vakantieverlof met ziekteverlof is geregeld. Dit is in artikel 8.5 lid 2 te vinden voor de onderwijsondersteuners zonder lesgebonden en/of behandeltaken en voor het overige personeel in artikel 8.2 leden 7 en 8. Aan het totale volume van het vakantieverlof is uiteraard niets gewijzigd.

Het beëindigen van het dienstverband in verband met het bereiken van de (gewijzigde en nog wijzigende) AOW-pensioengerechtigde leeftijd is ook aangepast. Voor het bijzonder onderwijs is in artikel 3.7 lid 5 aangegeven dat de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd door het bereiken van de AOW-pensioengerechtigde leeftijd met ingang van de eerste dag van de maand volgend op die waarin de AOW-pensioengerechtigde leeftijd wordt bereikt of de latere datum die men overeenkomt op grond van artikel 3.10. Voor het openbaar onderwijs is ditzelfde voor het eindigen van de aanstelling geregeld in de artikelen 4.7 onder b, 4.10 lid 2 en 4.9.

- Het digitale boekje van de cao-po 2013
(pdf, dit is de volledige tekst van de cao-po 2013)

De cao-po 2014

CNV Onderwijs, de andere vakbonden en de PO-Raad streven naar een nieuwe cao-po per 1 januari 2014. De komende maanden zal een uitgebreid traject plaatsvinden, waarin leden van de vakbonden en leden van de PO-Raad gezamenlijk gaan brainstormen en discussiëren over kansen en vernieuwingen voor het primair onderwijs en de nieuwe cao-po 2014. CNV Onderwijs hoopt dat veel leden hieraan zullen deelnemen. Over het traject naar deze nieuwe cao-po 2014 vindt u hieronder meer informatie. Ook de komende maanden zal CNV Onderwijs u uitgebreid blijven informeren over dit traject en u vragen uw bijdragen hieraan te leveren.

Ná de zomer zal het formele overleg worden gestart over de nieuwe cao-po 2014, waarbij uw input wordt gebruikt bij de aanpassingen of vernieuwingen van deze cao.

Klik hier voor de CAO

VorigeLiefde kan je leren: Lesgeven over relaties en seksualiteit!
VolgendeMiddelbare school Zaandam: Chinees als keuzevak
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter