Het College voor Examens (CvE) gaat bekijken of een speciale rekenkaart kan komen voor leerlingen met een rekenstoornis. Deze kaart kan dan worden gebruikt bij het centraal eindexamen. Dit heeft staatssecretaris Dekker van Onderwijs gezegd tijdens een overleg in de Tweede Kamer.

Op dit moment is het gebruik van een rekenmachine of tafelkaart niet toegestaan. De Tweede Kamer maakt zich zorgen over de gevolgen voor kinderen met dyslexie en dyscalculie door de verzwaring van eindexameneisen en de invoering van verplichte taal-en rekentoetsen.

Sommige partijen vrezen dat kinderen met deze leerstoornis onterecht op het schoolniveau van hun handicap terechtkomen en daarmee talent wordt verspild.
Vrijstelling

Een leerling met dyscalculie, die geen rekenkaart mocht gebruiken op haar examen, is naar de Commissie Gelijke Behandeling gestapt. De commissie stelde de leerling in het gelijk op basis van de gelijke behandeling op grond van een handicap of chronische ziekte.

Dekker wil ook kijken naar dyslectische leerlingen die op de middelbare school problemen hebben met het leren van de tweede vreemde taal, zoals Frans en Duits. Sommige scholen bieden deze leerlingen al een vrijstelling aan, andere scholen niet. "We moeten eens zien of het College daar nog een rol in ziet", aldus staatssecretaris Dekker.
Zorgen

Veel ouders met kinderen met een ontwikkelingsstoornis maken zich zorgen over de verzwaring van de eindexameneisen, zo constateert belangenvereniging Balans.

Zo mag in het voortgezet onderwijs voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde niet meer dan één vijf worden gehaald en is compensatie van een zware onvoldoende met een hoger cijfer niet meer mogelijk.

Ook wordt vanaf het schooljaar 2015-2016 een verplichte taal- en rekentoets ingevoerd. De Tweede Kamer steunt deze aanscherping van de exameneisen, maar wil voorkomen dat scholieren met dyslexie en dyscalculie dan niet meer in staan zijn om bijvoorbeeld een havo- of vwo-diploma te halen.

Leerlingen met de leerstoornis dyslexie krijgen vaak al hulpmiddelen aangeboden, zoals langere tijd op examens, computerondersteuning en het werken met grotere lettertypes.

VorigeCijferproducten schooluitval, wat ermee te doen?
VolgendeDriekwart jonge leraren heeft binnen half jaar een (tijdelijke) baan
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter