Vanaf 1 december 2012 zijn de thema’s seksualiteit en seksuele diversiteit opgenomen in de kerndoelen van het onderwijs. Wilt u weten hoe uw school aan deze kerndoelen kan voldoen en u uw deskundigheid op het gebied van relationele en seksuele vorming kunt vergroten?

De lespakketten Relaties & Seksualiteit voor het basisonderwijs en Lang Leve de Liefde voor het voortgezet onderwijs zijn sinds kort helemaal vernieuwd en bieden alle handvatten om de kerndoelen goed uit te voeren. Kom naar één van de regiobijeenkomsten ‘Liefde kan je leren: lesgeven over relaties en seksualiteit’ en maak kennis met het lespakket. Tijdens deze informatieve middag krijgt u tips en ideeën voor het lesgeven over relaties en seksualiteit en wisselt u ervaringen uit met collega’s. Aan de orde komen thema’s als seksuele weerbaarheid, het bespreken van grensoverschrijdend gedrag en seksuele diversiteit.

De bijeenkomsten worden georganiseerd door Rutgers WPF (voor het basisonderwijs), Soa Aids Nederland (voor het voortgezet onderwijs) en de regionale GGD‘en.

Datum:woensdag 13 februari 2013
Tijd:14.00 - 18.00 uur
Locatie:GGD Hollands Midden locatie Gouda, Thorbeckelaan 5


Voor meer informatie, data en gratis inschrijven: www.liefdekanjeleren.nl.