Voor de aanpak van laaggeletterdheid moet 5 miljoen euro extra worden uitgetrokken. Dat besloot de Tweede Kamer dinsdag.

Het aantal laaggeletterden stijgt in Nederland van 1,1 miljoen mensen naar 1,3 miljoen mensen, dus er is geld nodig om hiertegen te vechten, vindt een ruime meerderheid van PvdA, VVD, SP, CDA, D66, GroenLinks, ChristenUnie en SGP. Daarom moet er in 2015 geld uit het budget voor het mbo worden besteed aan onder meer lees- en schrijflessen voor volwassenen. In dat potje zit door het recente Herfstakkoord over de begroting van 2014 meer geld dan eerder geraamd.

Uit recente proefprojecten is gebleken dat met minder geld meer cursisten kunnen worden geschoold dan vooraf werd gedacht. Hoewel de proefprojecten nog niet zijn geëvalueerd, wil de Kamer wel al geld beschikbaar stellen voor de aanpak van laaggeletterdheid. De miljoenen moeten dan in 2015 worden gebruikt voor methodes die bewezen effectief zijn.

Minister Jet Bussemaker van Onderwijs bezuinigde eerder op het actieplan laaggeletterdheid. Dat gebeurde bij een herziening van een reeks onderwijssubsidies. Bussemaker stelde dat die subsidies ervoor zijn om organisaties tijdelijk aan het werk te zetten. Willen ze dat langdurig blijven doen, dan moeten die organisaties zelf op zoek naar geld. Voor de projecten rond laaggeletterdheid is dat nu niet meer nodig.