Het thuisonderwijs is een stevig offensief gestart tegen het voornemen van staatssecretaris Dekker van Onderwijs om deze vorm van lesgeven te verbieden. De ouders krijgen steun vanuit de wetenschap. Nu nog van de politiek.

Staatssecretaris Dekker gooide begin juli de knuppel in het hoenderhok door te pleiten voor een verbod op thuisonderwijs. Kinderen horen volgens hem in een groep les te krijgen en de kwaliteit van het thuisonderwijs valt niet te controleren.

De bewindsman legde zijn voorstel neer in een brief waarin hij zijn visie uiteenzet over de toekomst van artikel 23 van de Grondwet, waarin de onderwijsvrijheid is geborgd. Maandag 9 december debatteert de Kamer erover en gisteren mochten wetenschappers en belangen­organisaties tijdens een hoorzitting hun zegje doen over de voornemens. Naast leerlingenvervoer en richtingvrij plannen vormde het thuisonderwijs het derde hoofdonderwerp tijdens het rondetafelgesprek.

Prof. dr. S. Karsten van de Universiteit van Amsterdam maakte gehakt van het argument van Dekker dat het beter voor leerlingen is als ze leskrijgen in groepen. Volgens Karsten blijkt uit onderzoek dat kinderen die leskrijgen van hun ouders, verhoudingsgewijs minder probleemgedrag vertonen, sociaal-emotioneel beter functioneren en cognitief zeker niet achterlopen.

En als het gaat over controle op het thuisonderwijs, adviseerde Karsten te gaan kijken bij de zuiderburen. Daar gaan ouders die thuisonderwijs geven een overeenkomst aan met de overheid waarin ouders zich verplichten om inzicht te geven in het onderwijs dat ze geven.

Volgens Karsten is het zelfs zinvol om de mogelijkheden voor thuisonderwijs uit te breiden. Nu mogen alleen kinderen thuis­onderwijs krijgen die vanwege richtingbezwaren niet naar scholen in de buurt gaan. Ook ouders van kinderen die worden gepest of van hoogbegaafde kinderen zouden wat de hoogleraar betreft ruimte moeten krijgen voor thuisonderwijs.

De Nederlandse Vereniging voor Thuisonderwijs bood gisteren een petitie aan aan de Kamerleden en voorzitter Nijenhuis hield een vurig pleidooi tegen een verbod. Op 9 december zal blijken of de Kamer het steunt.