De eindexamens zijn dit jaar beter gemaakt dan in voorgaande jaren, terwijl de eisen juist waren aangescherpt. Uit cijfers van staatssecretaris Dekker blijkt dat het percentage geslaagden in het voortgezet onderwijs dit jaar met 1,6 procent is gestegen.

Dekker is opgetogen over de resultaten. Volgens hem is de belangrijkste conclusie dat het hoger leggen van de lat een positief effect heeft. Dit jaar gold voor het eerst dat op havo en vwo maar één 5 mocht worden gehaald voor Nederlands, Engels en wiskunde.

Bij het centraal examen havo en vwo zijn de gemiddelde cijfers ten opzichte van 2012 gestegen met 0,17 en 0,19 punt. In het vmbo liggen de cijfers globaal op hetzelfde niveau als een jaar eerder. Volgens de staatssecretaris blijkt ook dat leerlingen geen makkelijker vakkenpakket hebben gekozen in reactie op de aangescherpte eisen.

VorigeOnderwijs verloor 1.900 banen in half jaar
VolgendeMiljoenen naar voren gehaald voor jonge leraren
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter