Masterclasses Het Leren van de Toekomst!

Mocht je nog geen goede voornemens hebben dit nieuwe jaar, dan is dit een mooie voor je verdere persoonlijke ontwikkeling: Volg de Masterclasses van Het Leren van de Toekomst. Hogeschool Iselinge en Kennisnet organiseren een serie van vier Masterclasses voor iedereen die benieuwd is hoe het onderwijs van morgen eruit ziet en zich daar graag op voorbereidt. Alle pabostudenten, pabodocenten en leraren en managers uit het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo zijn van harte welkom.

6 februari: Gamification in het onderwijs
Bij deze masterclass hoor je alles over de meerwaarde van gamification en hoe dit in het onderwijs ingepast kan worden. Ook ga je zelf concreet aan de slag om game-principes toe te passen op onderwijssituaties.

27 februari: Overal leren
Formele en informele leeromgevingen staan centraal in de tweede masterclass. Hier hoor je hoe deze omgevingen zich tot elkaar verhouden en deze elkaar kunnen versterken. Je denkt ook zelf mee over wat deze beide vormen van leeromgevingen kunnen betekenen voor de betrokken leerlingen, studenten en de onderwijsinstelling.

27 maart: Flipping the Classroom en zelfsturend leren
De derde masterclass staat in het teken van Flipping the Classroom. Tijdens deze middag hoor je de ervaringen van Flipping op de pabo en op de basisschool en ga je zelf aan de slag met Flipping.

24 april: Leren innoveren
We sluiten de serie af met het innoveren. Waarom mislukken innovaties vaak? Je ontdekt de sociale kant van innovatie en leert innovatie zelf te herkennen en toe te passen. Ook leer je meer over de innovatielessen uit Het Leren van de Toekomst met de pabo en hoor je de eerste resultaten uit het onderzoek naar innovatiekracht uit dit project.

Verzilver je deelname, ook op LinkedIn
Neem je deel aan alle vier de masterclasses, dan ontvang je daarvoor een bewijs van deelname. Bovendien krijg je indien gewenst een recommendation van Ans van Eijndhoven, opleidingsdirecteur van Iselinge Hogeschool, op je eigen profiel van LinkedIn, het netwerk voor werkende professionals.

Alle masterclasses zijn gratis te volgen en vinden plaats bij Hogeschool Iselinge in Doetinchem op woensdagmiddagen van 14.00 – 17.00 uur.

VorigeHet internet der dingen binnenkort in de winkel te koop
VolgendeHeeft het onderwijs een privacyprobleem?
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter