Voor een onderzoek naar het bespreekbaar maken van kindermishandeling zoekt het Trimbos-instituut leerkrachten en leerlingen in groep 6, 7 en 8 van het primair onderwijs.

Elk jaar worden bijna 119.000 kinderen mishandeld. De psychische en lichamelijke gevolgen zijn vaak ernstig en langdurig. Om kindermishandeling beter en sneller te signaleren is het belangrijk dit onderwerp bespreekbaar te maken en uit de taboesfeer te halen.

Onderzoek
Het Trimbos-instituut start met een onderzoek hiernaar en wil daarom graag weten hoe er binnen het basisonderwijs met dit thema wordt omgegaan. Ook willen wij onderzoeken welke kennis kinderen hebben over kindermishandeling en de mogelijkheden die er zijn om hulp te zoeken.

Wat houdt deelname in?
Deelname aan het onderzoek houdt in dat leerkracht en leerlingen op twee of drie momenten een schriftelijke vragenlijst invullen. Per vragenlijst zal dit 15-30 minuten tijd kosten.

Onderwerpen in de vragenlijst
In de vragenlijst voor de leerlingen staan kennisvragen over kindermishandeling en de mogelijkheden voor hulp. Ook wordt gevraagd wie zij in vertrouwen zouden nemen als zij dit onderwerp willen bespreken. Er worden geen vragen gesteld over persoonlijke ervaringen. De vragenlijst voor leerkrachten bevat vragen over communiceren over kindermishandeling en de knelpunten die zij hierbij ervaren.

Klokhuis over kindermishandeling
Klokhuis (NTR) maakt vier uitzendingen over het thema die in april worden uitgezonden. Er wordt een lespakket aangeboden dat bij deze uitzendingen kan worden gebruikt. De Klokhuis uitzendingen kunnen samen met dit lespakket worden gebruikt om kindermishandeling bespreekbaar te maken in de bovenbouw van het basisonderwijs. Wij zoeken zowel scholen die van plan zijn om het lespakket en de Klokhuis uitzendingen te gebruiken als scholen die hier niet mee zullen werken.

Waarom meedoen?
Het onderzoek biedt nieuwe inzichten die kunnen bijdragen aan het bespreekbaar maken van kindermishandeling. Deelname is tevens een goede manier om op school extra aandacht te besteden aan dit onderwerp.

Het onderzoek wordt gefinancierd door de Bernard van Leer Foundation.

Wilt u meedoen aan het onderzoek, of wilt u meer informatie?

Neem dan contact op met Sylvia Bartelds sbartelds@trimbos.nl of bel 030-2959224

VorigeSteeds meer leerlingen naar vrije school
VolgendeScholier: dood grensrechter nieuwsmoment 2012
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter