Onderwijs heeft plicht leerlingen voor te bereiden op deelname aan informatie intensieve samenleving

Onderwijs heeft plicht leerlingen voor te bereiden op deelname aan informatie-intensieve samenleving. Dit was één van de stellingen waarover studenten van Pabo Iselinge vorige week debatteerden bij de feestelijke opening van het academische jaar in de Doetinchemse schouwburg Amphion.

Iselinge is dit jaar geselecteerd voor het project Het Leren van de Toekomst. En het leren van de toekomst was ook meteen het thema van de opening. Onder het toeziend oog van een panel van deskundigen gingen team Jeroen en team Koen verbaal de strijd aan met elkaar. Loes van der Meijs (wethouder onderwijs), Marco Otten (voorzitter college van bestuur IJsselgroep) en Toine Maes (directeur Kennisnet) vormden samen het panel.

Eens; het onderwijs heeft inderdaad die plicht!

De studenten van team Koen staan achter de stelling. Zij betogen dat het onderwijs inderdaad de plicht heeft leerlingen voor te bereiden op de informatiesamenleving. 'Leerlingen kunnen zelf niet altijd beoordelen of informatie goed is. Daarbij moeten zij geholpen worden.' Deze taak bij de ouders neerleggen zien zij niet zitten omdat volgens hen lang niet alle ouders informatievaardig zijn. Het is echt een taak van leerkrachten.

Onzin; dat leren kinderen wel thuis!

Team Jeroen wijst de stelling af. 'Kinderen leren dat zelf wel thuis, daar zitten ze ook op Facebook. Het is de plicht van de ouders om kinderen op de gevaren te wijzen.' Bovendien stelt dit team dat 'plicht' een te zwaar woord is. Er is veel tijd nodig voor leerlijnen van taal en rekenen en voor de zaakvakken. Aandacht voor de informatie-intensieve samenleving gaat ten koste van de effectieve leertijd. 'Het is wel belangrijk, maar moet niet verplicht zijn. Er is al zoveel verplicht in het onderwijs.'

En wat vindt het panel?

Zodra de tijd voor de teams erop zat en de studenten al hun argumenten in de strijd hadden gegooid mochten de panelleden zich uitspreken. Wethouder Van der Meijs draagt aan dat zij een plicht te zwaar vindt. 'Mijn ervaring is dat het onderwijs vanzelf wel meebeweegt met ontwikkelingen in de samenleving, dat is een gegeven.'

Volgens bestuurder Otten gaat dit niet snel genoeg. 'Een 'deeltjesversneller' is hier en daar wel mogelijk. Bij het po gaat het goed, dat maakt vaak een vitalere indruk qua nieuwe media dan het vo.' Maes van Kennisnet tenslotte ziet een plicht wel zitten. 'Leerlingen zijn knoppenvaardig, maar lang niet alle leerlingen zijn informatievaardig, en daar ligt nog een taak voor het onderwijs.' Daarbij zou hij 'onderwijs' wel breder willen trekken naar 'opvoeders'. 'Opvoeders hebben die plicht, leerkrachten en ouders moeten in het po samen de kinderen de benodigde kennis en vaardigheden bijbrengen.'

Online stemmen

En omdat elk debat om een winnaar vraagt, kon het publiek stemmen. Dit gebeurde simpel en snel via een online stemtool (Mentimeter). Team Koen kwam overtuigend als winnaar uit de bus. Wat vind jij de stelling?

Binnenkort volgt de video-impressie van de opening!

VorigeKrijgen leerlingen vandaag de dag te weinig vrijheid
VolgendeTessas webtips voor in de les taal en spelling
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter