Het gebruik van digitaal lesmateriaal neemt voor het eerst sinds 5 jaar sterk toe. Dit blijkt uit de jaarlijkse Leermiddelenmonitor van SLO. Verder blijft de methode onder docenten populair en worden schoolleiders steeds bepalender voor de aanschaf van leermiddelen. Vo-content, Wikiwijs en Kennisnet spelen hier op in en bieden ondersteuning.Methode nog steeds van belang

De methode was en is het belangrijkste hulpmiddel dat de docent gebruikt bij het onderwijs. Zon 80% van de docenten in het po en vo vertrouwt geheel of grotendeels op de methode. De meeste leraren variëren wel op de methode door gebruik te maken van gevonden materiaal of materiaal dat zij zelf ontwikkelen en verwachten steeds meer gebruik te maken van vrij beschikbaar en methodeonafhankelijk materiaal. Vo-content, open leermaterialenbank voor het voortgezet onderwijs, speelt hier op in met de Stercollecties: leerlijndekkend lesmateriaal voor een vak, niveau, afdeling en een schooljaar. Deze stercollecties kunnen een alternatief bieden voor de methode.

Stercollecties: samenhangend digitaal lesmateriaal

Een Stercollectie is geordend op een manier die te vergelijken is met de hoofdstukkenindeling in werk- en leerboeken. Er is sprake van een leerlijn, oftewel een beredeneerde opbouw van tussendoelen en inhouden, leidend naar een einddoel. Een aantal Stercollecties is niet alleen werkboekvervangend, maar ook leerboekvervangend. Zowel de Stercollecties als de opbouw van de leerlijnen zijn vindbaar in Wikiwijs. Wikiwijs biedt docenten ook veel ondersteunend materiaal voor het werken met digitaal lesmateriaal.

Hulp bij leermiddelenbeleid

Digitale leermiddelen bieden nieuwe mogelijkheden, maar vragen wel om herziening van je leermiddelenbeleid. Kennisnet biedt schoolleiders hulpmiddelen om onderwijsvisie te vertalen in een visie op lesmateriaal waarin de organisatorische, financiële en professionaliseringsaspecten worden meegenomen. Een van die hulpmiddelen is de visieversneller tool om te komen tot een integrale visie op onderwijs, invulling leerlijnen en omgang met leermiddelen.

Daarnaast start Kennisnet een project op het gebied van nieuwe businessmodellen rondom leermiddelen en vinden er visiebijeenkomsten plaats met schoolleiders. Kennisnet werkt verder aan het inzichtelijk maken van de leermiddelenketen (zie bijvoorbeeld ook de educatieve contentketen) en het komen tot afspraken tussen de verschillende spelers. Heb je vragen op het gebied van Leermiddelenbeleid? Neem contact op met Frank Evers of Margreet Vermeer.

Bekijk de Leermiddelenmonitor van SLO

VorigeDoordecentralisatie huisvesting in breder perspectief
VolgendeHoe meet je samenwerkgedrag
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter