Leraren kunnen online samen lesmateriaal maken in Wikiwijs

Vanaf 16 april 2012 kun je online samenwerken met collegas bij het maken van lesmateriaal. In de nieuwe versie van Wikiwijs kunnen leraren (van basisonderwijs tot en met wetenschappelijk onderwjis) leermateriaal van collegas bewerken, aanvullen en van feedback voorzien. Zo kunnen ze gebruikmaken van elkaars kwaliteiten.

Wens van leraren: samenwerken

Leraren kunnen op Wikiwijs eigen materiaal uploaden, maar ook bestaande leermaterialen combineren tot nieuw leermateriaal. Uit gebruikersonderzoek naar de ervaringen en wensen van leraren voor Wikiwijs bleek dat men graag met andere docenten samen aan leermateriaal wil kunnen werken. Dat kan dus vanaf nu. Leerkrachten kunnen collegas als co-auteur uitnodigen en zo gebruikmaken van elkaars expertise bij het maken van een les, leermiddel of oefening. Ook is het nu mogelijk om notities bij het leermateriaal achter te laten.

50% van de leraren maakt eigen lesmateriaal

Een kwart van al het lesmateriaal dat op school gebruikt wordt, is digitaal en bijna de helft van alle leraren maakt zelf digitaal materiaal en wil dit delen, zo blijkt uit de resultaten van het jaarlijkse Wikiwijsonderzoek uit 2011. Door het maken of combineren van digitaal leermateriaal kunnen leraren maatwerk leveren en leerlingen leerstof aanbieden op hun eigen niveau. Tegelijkertijd is het mogelijk om in te spelen op actualiteit en lessen te verrijken met bijvoorbeeld een video of oefening.

VorigeInternationale training voor docenten door NASA en KNMI
VolgendeOnderwijsverslag 2010 2011
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter