Op dinsdag 17 april gaat de College Carrousel van de Rijksuniversiteit Groningen van start. Zes dagen lang worden op vier locaties in Groningen in totaal 24 hoorcolleges en 165 werkcolleges gegeven aan ruim 3000 scholieren van 42 middelbare scholen.
De College Carrousel is een evenement voor leerlingen van 4 VWO. Ze zijn een dag te gast op de universiteit en maken (vaak voor het eerst) kennis met wetenschap en wetenschappers.

De College Carrousel vindt plaats op dinsdag 17 april, woensdag 18 april, donderdag 19 april, dinsdag 24 april, woensdag 25 april en donderdag 26 april. Alle leerlingen volgen een programma bestaande uit een hoorcollege, een werkcollege en een ludieke activiteit georganiseerd door studenten (een spel, debatwedstrijd, rondleiding of demonstraties).

De vier locaties van de College Carrousel corresponderen met de vier profielen van het VWO. Het hoorcollege en de werkgroepen behorende bij het profiel CM vinden plaats in het Academiegebouw en het Harmoniegebouw in het centrum, die van het profiel NG in de medische faculteit aan de Antonius Deusinglaan. De profielen EM en NT zetelen op de Zernikecampus, EM in de Kapteynborg en NT in de Bernoulliborg.

Van de 42 deelnemende scholen zijn er dit jaar 12 afkomstig uit de provincie Groningen, 14 uit Friesland, 7 uit Drenthe, 6 uit Overijssel, 1 uit Gelderland en 2 uit Noord-Holland.

Nationale Onderwijsgids