Meeste mbo opleidingen van vier naar drie jaar

Het overgrote deel van de mbo-opleidingen kan ingekort worden van vier naar drie jaar.
Compacte n intensieve opleidingen zijn aantrekkelijker voor studenten en vormen daarmee een goed alternatief voor de havo-route'. Ze kunnen zo eerder aan de slag of vlot doorstromen naar het hbo, terwijl ze in vergelijking met de huidige vierjarige opleidingen hetzelfde leren. 47 van de ruim 600 beroepsopleidingen mogen onderwijsinstellingen straks desgewenst nog in vier jaar aanbieden.

Minister Van Bijsterveldt heeft vandaag een advies hiertoe van de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB, het samenwerkings- verband van middelbaar beroepsonderwijs en bedrijfsleven ) overgenomen en naar de Tweede Kamer gestuurd.

Minister Van Bijsterveldt: "Het verkorten en intensiveren van opleidingen is een belangrijke stap in het verbeteren en aantrekkelijker maken van ons middelbaar beroepsonderwijs. Onze economie heeft goed opgeleide vakmensen nodig: van directiesecretaresses tot elektrotechnici en van opticiens tot bakkers. Ik verwacht dat door opleidingen te verkorten en het onderwijs te intensiveren meer jongeren zullen kiezen voor een beroepsopleiding en deze ook zullen afronden om vervolgens goed beslagen de arbeidsmarkt te betreden of vlot door te stromen naar het hoger beroepsonderwijs."

Van Bijsterveldt heeft vorig jaar een serie ambitieuze maatregelen aangekondigd die in onderlinge samenhang de kwaliteit en aantrekkelijkheid van het mbo verder verbeteren. Deze voornemens zijn samengebracht in het actieplan Focus op Vakmanschap. Hierin werd onder meer aangekondigd dat opleidingen op mbo niveau 4 worden teruggebracht van vier naar drie jaar, op een enkele uitzondering na.
De Tweede Kamer behandelt later dit jaar het wetsvoorstel Doelmatige leerwegen in het beroepsonderwijs en het moderniseren van de bekostiging van het beroepsonderwijs. Als de Tweede Kamer instemt met dit wetsvoorstel kan dit in werking treden met ingang van schooljaar 2013-2014.

Mbo instellingen krijgen een invoeringsperiode om hun opleidingsprogramma's aan te passen. Vanaf 1 augustus 2014 moet alles ingevoerd zijn. Verschillende onderwijsinstellingen hebben overigens zelf het initiatief al genomen om opleidingen te verkorten.

Nationale Onderwijsgids

VorigeBasisscholenleerlingen Noordoost Friesland presenteren website
VolgendeDe waarde van een diploma
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter