Column ICdeeTjes en ict eindtermen in Vlaanderen

Hoe zit het eigenlijk met ict in de dagelijkse lespraktijk bij onze Vlaamse zuiderburen? Wij vroegen het aan Patrick Keysabil, een enthousiaste Vlaamse leraar en ict-coördinator, die, zoals hij zelf zegt, al door heel wat digitale watertjes gezwommen heeft.

Ict-eindtermen in Vlaanderen

Vanaf het begin van t schooljaar 2007 2008 zijn de ict-eindtermen van kracht geworden in Vlaanderen. De Vlaamse overheid heeft in het verleden enkele financiële injecties gegeven zodat basisscholen hard- en software konden aankopen. De meeste leerkrachten beschikken hierdoor over één of meer computers in de klas. Sommige scholen investeerden in een computerklas. Voor 1 september 2007 had de overheid geen maatstaf waarmee het ict-gehalte van een school kon worden gemeten. Er was wel een ict-diamant, maar die schitterde jammer genoeg niet in de meeste scholen.

De ict-diamant was ontworpen om te tonen dat ict veel meer is dan het inoefenen van leerstof op de computer. DVO (dienst voor onderwijsontwikkeling, een cel binnen het Ministerie van Onderwijs) was ervan overtuigd dat ict pas zou renderen als er ict-eindtermen zouden komen. Het grote probleem met ict is echter dat het geen vak is op zich, maar geïntegreerd moet worden binnen andere leerdomeinen. Daarom zijn de ict-eindtermen heel vaag, omdat ze overal toepasbaar zijn: in rekenen en taal, maar ook in wereldoriëntatie of zelfs in muzische. De eindtermen zijn gebaseerd op de ict-diamant en gereduceerd tot acht te bereiken doelen.

In de ministeriële omzendbrief staat duidelijk dat het bereiken van deze eindtermen niet de taak is van de ict-coördinator, maar van de klastitularis (de vaste leerkracht) zelf. Het is wel de taak van de ict-coördinator om het hele schoolteam hier zowel pedagogisch als technisch in te steunen. Pedagogisch door aan te leren hoe ict geïntegreerd wordt binnen alle leerdomeinen, technisch door ervoor te zorgen dat de computerinfrastructuur er is om deze ict-eindtermen te bereiken.

Ict integreren in leerdomeinen

Mijn praktijkervaring leert me dat het voor vele leerkrachten niet gemakkelijk is om ict te integreren binnen andere leerdomeinen. Vaak struikelen ze over computervaardigheden of worden ze geconfronteerd met problemen waar ze geen oplossing voor hebben. Veel handleidingen publiceren wel wat met ict mogelijk is in de klas, maar zelden hoe. Geschreven handleidingen zijn vaak ontoereikend, omdat de uitgeschreven handelingen vaak in de praktijk niet terug worden gevonden. Daarom heb ik de website KidsOpHet.Net ontwikkeld.

Ik hoop dat KidsOpHet.Net ertoe mag bijdragen dat de computer ook ingezet wordt voor de andere ict-eindtermen dan eindterm 3, die nu het meest aan bod komt. KidsOpHet.Net is gratis, maar wel gekoppeld aan een account. Op die manier worden gebruikers regelmatig op de hoogte gebracht van nieuwe ICdeeTjes. Ook kan er zo controle uitgevoerd worden op reacties die gepost worden.

ICdeeTjes is een samentrekking van ICT en ideetjes. Op de website KidsOpHet.Net vind je leuke ideeën die mogelijk zijn met ict, gebaseerd op de Vlaamse ict-eindtermen.

KidsOpHet.Net is een initiatief van Triangel vzw, een kleine vereniging die zich sedert 1991 inzet voor het educatief gebruik van de computer in het basisonderwijs. De drijvende kracht achter deze vereniging is Patrick Keysabyl. Patrick heeft reeds heel wat digitale watertjes doorzwommen. Hij schreef mee aan de ict-competenties en later aan de ict-eindtermen. Deze acht eindtermen zijn zn passie geworden toen hij in 2000 ict-coördinator werd.

VorigeVerhalen vertellen
Volgende15 maart Dag van de Leerplicht
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter