Op donderdag 9 februari organiseren het Noorderpoortcollege uit Groningen en de gemeente Stadskanaal voor de tweede keer een zogenaamde Wegwijsdag'. Gedurende deze dag leren en ervaren zo'n 70 mbo-leerlingen hoe de besluitvorming bij een gemeente werkt. Net als vorig jaar is voor
'alcoholmatiging' als het inhoudelijke thema gekozen.
Jongeren zullen in groepjes werken aan concrete uitvoerbare projectvoorstellen die bijdragen aan het voorkomen van (overmatig) alcoholgebruik. Het programma mondt uit in een jeugdgemeenteraad, waarbij over de projectvoorstellen gestemd zal worden. Het 'winnende' project zal worden uitgevoerd; hiervoor stelt de gemeente 1500 euro beschikbaar. Deze jeugdraad wordt voorgezeten door wethouder Johan Hamster en vindt plaats in de raadszaal.

Loco-burgemeester en wethouder Jan Willem van de Kolk opent het programma om 9.15 uur in de patio van het gemeentehuis. Tussen 10.45 en 11.45 uur is een gespreksronde gepland van deelnemende leerlingen met deskundigen van de politie, Verslavingszorg Noord Nederland, het Centrum Jeugd Gezin en Veiligheid en de gemeente. Na de middag worden filmopnames gemaakt door het mediabedrijf Pro-Time uit Groningen, dat bovendien een persgroep' van Noorderpoort-leerlingen begeleidt. De filmproductie wordt onder meer online gezet op YouTube.

Nationale Onderwijsgids