Aan de slag met Cloud Computing

De informatiemap Cloud Computing van het SURFnet/Kennisnet Innovatieprogramma is compleet. Als je clouddiensten wilt invoeren, dan is het goed om planmatig en gefaseerd te werk te gaan. Hoe kun je dat als onderwijsinstelling het beste aanpakken? De informatiemap Cloud Computing helpt hierbij.

Informatiemap Cloud Computing

Binnen het kader van het 'stappenplan Cloud computing' wordt in acht stappen de implementatie van cloud diensten binnen het onderwijs toegelicht. Het stappenplan verwijst per stap naar specifieke informatiebladen over relevante deelonderwerpen, zoals privacy wetgeving, functionaliteiten en standaarden. Daarnaast zet de geboden informatie aan tot bewustwording van eventuele risicos bij cloud computing.

Bekijk de inhoud van de informatiemap: het stappenplan Cloud Computing, de informatiebladen en bijhorende filmpjes via: Surfnetkennisnetproject.nl/innovatie/cloudcomputing

VorigeMasters onmogelijk
VolgendeTessas top webtips voor in de les Apps voor Android en iPad
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter