It takes a network to raise a child

In zijn presentatie tijdens TEDx Amsterdam Education dit jaar vertelde Matthijs Leendertse (academicus en ondernemer) over zijn onderzoek en de betekenis die zijn bevindingen zouden moeten hebben voor de inrichting van onderwijs. Hij benadrukte met name de noodzaak om de context waarin het kind leeft te betrekken in het leerproces, alleen zo kun je daadwerkelijk streven naar gelijke kansen voor elk kind.

Gelijkheid? Of uniformiteit?

Matthijs vertelt in zijn talk dat we in ons streven naar gelijke kansen elk kind hetzelfde behandelen, we hanteren 1 aanpak met voor iedereen dezelfde middelen. Maar is dat echt gelijkheid, doen we daarmee recht aan verschillen tussen kinderen? We weten dat de context (bijvoorbeeld de ouders, het gezin en de fysieke omgeving) waarin een kind leeft enorme impact heeft op de ontwikkeling van het kind. Toch richten we op scholen een proces in waarin we die omgeving negeren, we richten het leren in alsof de school een afgesloten omgeving is waarbuiten leren geen rol heeft.

Betrek de omgeving

Matthijs doet een oproep om de omgeving van het kind te betrekken in het leerproces, om ouders vertrouwen te geven en met hen samen te werken bij de ontwikkeling van hun kinderen. Informatietechnologie biedt krachtige, nieuwe mogelijkheden om de omgeving te betrekken bij het leren. In de digitale wereld is monitoring (hoe gaat het?) veel eenvoudiger en communicatie is veel laagdrempeliger geworden door de onafhankelijkheid van plaats en tijd. Ook de ontwikkeling van 'augmented reality', het toevoegen van gerelateerde informatie aan een context in de 'echte' wereld heeft volgens Matthijs enorme potentie.

Dirigent van het leren

Tot slot noemt hij flipping the classroom als veelbelovende ontwikkeling omdat daarmee het tijdrovende frontale kennisverspreidingsmodel kan worden doorbroken. Kinderen kunnen in hun eigen tempo en op een tijdstip dat hen uitkomt kennisnemen van de aangeboden stof. In de klas blijft meer tijd over om kinderen individueel te begeleiden. Matthijs ziet de leraar in zijn nieuwe rol als de dirigent van het leren. De omgeving heeft in dat leren een belangrijke rol: 'It takes a network to raise a child'.

Bekijk zeker even zijn boeiende TED talk. Welke mogelijkheden zie jij om de omgeving van het kind te betrekken in het onderwijs?

VorigeBesturend Leiderschap leiderschap cruciaal bij implementatie opbrengstgericht werken
VolgendeBegrotingsbehandeling OCW 2013
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter