De fractie van de Partij van de Arbeid vraagt zich af of alle overheidssubsidies uit Den Haag, die bedoelt zijn voor de bouw en het onderhouden van schoolgebouwen, daadwerkelijk door de gemeente Groningen voor dit doeleinde worden gebruikt, zo meldt OOG TV.
De fractie heeft het college om opheldering gevraagd. "In Nederland geven gemeenten veel minder geld uit aan onderwijshuisvesting dan ze daarvoor krijgen van het Rijk", stellen raadsleden Erica van Lente en Roeland van der Schaaf. Om de mogelijkheid dat dit ook in Groningen gebeurt uit te sluiten, hebben de raadsleden deze vragen ingediend.

De politici benadrukken nog maar eens het belang van goede schoolgebouwen. Slechte en krappe schoolgebouwen leiden tot slechtere arbeidsomstandigheden. Bovendien heeft het een negatief effect op de leerprestaties.

Nationale Onderwijsgids