Focus minister op specialistische ambachten

Minister Marja van Bijsterveldt (OCW) lanceerde gisteren het Meldpunt Bedreigde Opleidingen en Beroepen. Dat is hard nodig, want specialistische ambachten hebben het moeilijk.

Van Bijsterveldt: Vaklieden als hoefsmeden, hoedenmakers en glasblazers blijven ook in de toekomst van groot belang voor Nederland. Krimp, vergrijzing en onbekendheid met deze beroepen zorgen voor teruglopende werknemers en leerlingen aan de opleidingen. Werkgevers en scholen hebben binnen SOS vakmanschap de handen ineen geslagen om hier wat aan te doen. Om te voorkomen dat we zo over de grens moeten voor een prothese of om een piano te stemmen."

Het Meldpunt wordt gelanceerd tijdens de bijeenkomst "SOS Vakmanschap in Actie". Op deze bijeenkomst gaan specialistische beroepsgroepen - van meubel- en horlogemakers tot tandtechnici en restauratiestukadoors - in gesprek met onderwijsinstellingen en beleidsmakers over behoud en versterking van de specialistische beroepsopleidingen.

Bij het Meldpunt kunnen beroepsgroepen, scholen en bedrijven hun zorgen en ideen over specialistische opleidingen kwijt. SOS Vakmanschap onderzoekt vervolgens waar de belangrijkste knelpunten blijken te zitten en zoekt oplossingen.

In het actieplan mbo Focus op Vakmanschap 2011-2015' heeft minister Van Bijsterveldt benadrukt dat kleine specialistische opleidingen zoveel mogelijk behouden moeten blijven. Zo komt er bijvoorbeeld geen ondergrens voor het aantal studenten voor specialistische vakopleidingen. Een andere maatregel uit het actieplan is het Meldpunt. SOS Vakmanschap heeft de handschoen opgepakt en dit meldpunt ingericht.

Nationale Onderwijsgids

VorigeTroonrede 2011
VolgendeMediawijsheid dominospel
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter