Tien jaar geleden besloten de Verenigde Staten en Groot-Brittanni om de focus binnen het onderwijs op rekenen en taal te leggen.

Volgens hoogleraar onderwijskunde Robin Alexander van de Universiteit van Cambridge heeft die koerswijziging de kwaliteit van het onderwijs in die landen geschaad, zo schrijft dagblad Trouw.

Alexander waarschuwt Nederland dan ook om niet dezelfde fout te maken. Minister Marja van Bijsterveldt van Onderwijs wil juist een soortgelijke koerswijziging in het Nederlandse onderwijs doorvoeren.

Zo wil de CDA-minister extra nadruk leggen op taal en rekenen, landelijk vastleggen welk niveau leerlingen daarin moeten halen, meer verplichte toetsen invoeren en streng toezien of scholen wel goed genoeg scoren. Het voorgestelde beleid lijkt erg op het beleid dat tien jaar geleden werd doorgevoerd in Amerika en GB.

Alexander gaf leiding aan een team van zestig academici dat onderzoek deed naar de kwaliteit van het Britse basisonderwijs. Volgens de hoogleraar zou het 'teleurstelelnd' zijn als een 'volwassen land als Nederland' de Amerikaanse en Britse koers zou volgen.

Nationale Onderwijsgids