Het Kenniscentrum Leermiddelen van de SLO heeft voor de vierde keer de leermiddelenmonitor uitgebracht. Deze keer werkten naast de bijna tweeduizend docenten ook zo'n duizend leidinggevenden mee. Een van de uitkomsten is dat veel docenten de lesmethode beschouwen als leidraad, waaraan ze zelf vaak materiaal toevoegen.

Daarnaast blijkt dat het gebruik van digitaal lesmateriaal maar minimaal groeit. Leraren geven twee voorwaarden aan om het gebruik te laten toenemen: de verbetering van de ict-infrastructuur op scholen en meer tijd voor eigen onderzoek naar leermiddelen. Leidinggevenden zien meer in bijscholing als extra stimulans. Je kunt het rapport downloaden via de website.