In navolging van de succesvolle Closing the Gap-conferentie in Amerika heeft nu ook Nederland haar
eigen conferentie: 'Gewoon Speciaal ICT'. Een speciale conferentie waar professionals uit het
onderwijs kunnen leren van experts uit het veld en zien wat de laatste ontwikkelingen zijn op het
gebied van ict en passend onderwijs. De Gewoon Speciaal ICT conferentie is een initiatief van
Kennisnet , ICT&E en Vives en zal worden gehouden op woensdag 13 april tijdens de IPON 2011 in
de Jaarbeurs te Utrecht.
De conferentie past in de omslag naar passend onderwijs waarbij de leerlingen met een beperking
meer op reguliere scholen terecht zullen komen. De expertise, die nu bij de ambulante begeleiding zit,
moet anders worden georganiseerd. Het doel van deze conferentie is om bestaande expertise uit het
regulier en speciaal onderwijs te ontsluiten en te delen.
Hands-on seminars, workshops en presentaties
De conferentie omvat een groot aantal workshops, seminars en presentaties betreffende het gebruik
van ICT en adaptieve technologie ter ondersteuning van het leren in het regulier en speciaal onderwijs
(zoals autisme, cluster 1 t/m 4, VSO, ZML, langdurig ziek).
Voor wie is de conferentie bestemd?
docenten en leerkrachten uit het speciaal en regulier onderwijs
ict-coördinatoren uit het speciaal onderwijs
BA/MA-opleidingen Special Educational Needs [SEN]
specialisten en therapeuten [logopedie, etc.]
consultants en adviseurs
iedereen die geïnteresseerd is in het vinden van praktische en innovatieve oplossingen voor alle
clusterleerlingen.
De conferentie Gewoon Speciaal ICT belooft een evenement te worden met een boordevol
programma, praktijkcases, onderzoek, netwerkmogelijkheden en trainingen. Voor de bezoeker de
unieke gelegenheid om te leren van experts in het veld en te zien wat de laatste ontwikkelingen zijn op
het gebied van ict en speciaal onderwijs.

VorigeOnderzoek naar de ontwikkeling van de BAPO
VolgendeOnderwijsraad zet vorming op de agenda
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter