De bibliotheek wat verwachten we ervan

Dat de schoolbibliotheek niet kan blijven zoals die was, dat zal iedereen duidelijk zijn. Als het onderwijs verandert, moet de schoolbibliotheek mee veranderen. Maar wat een schoolbibliotheek (of schoolmediatheek) op dit moment moet zijn, daar zijn we met ons allen nog niet over uit.

In het weblog van het School library journal vond ik een interessante post over welke ideeën of overtuigingen schoolmediathecarissen zouden moeten 'afleren' of vergeten om hun bibliotheek aan te laten sluiten bij de huidige (web 2.0)-praktijk. Ik kan me niet in alle adviezen vinden, maar bij het uitgangspunt van het verhaal - we moeten een aantal heilige huisjes omver schoppen om de schoolmediatheek een plek te geven in het onderwijs van het web w.0 tijdperk - kan ik me wel vinden. Daarom hieronder een mix van de adviezen van Joyce Valenza, teacher-librarian op Springfield Township High School en schrijfster van de originele post, en van mijzelf. Net als Joyce beperk ik me tot 20 adviezen, maar er zijn er natuurlijk veel meer te bedenken. Dus heb je aanvullingen of ben je het ergens niet mee eens: ik hoor het graag!

Ideeën die schoolmediathecarissen moeten laten varen zijn:

  • dat kleine dingen van belang zijn voor onze doelgroep (bijv. of we besluiten of informatie over Mc en Mac op dezelfde plank moeten zetten),
  • dat Booleaanse logica de beste zoekstrategie is, of liever nog: dat er één ideale zoekstrategie is,

  • dat Wikipedia te allen tijde slecht, of in ieder geval minder dan 'goed' is,
  • dat databases de enige betrouwbare bronnen zijn,
  • dat op het web aanwezig zijn een keuze is,
  • dat informatie minder waard wordt wanneer die gedeeld wordt,
  • dat auteurs het meeste erbij winnen als hun kennis wordt vastgelegd in boeken die niet gekopieerd mogen worden,

  • dat informatie in gedrukte publicaties objectief is,
  • dat bibliotheken netjes en opgeruimd moeten ogen,
  • dat bibliotheken stil moeten zijn,
  • dat alleen bibliothecarissen verantwoordelijk zijn voor het ontsluiten van informatie,
  • dat alleen bibliothecarissen kunnen helpen bij het zoeken en vinden van informatie,
  • dat het presenteren van informatie een taak is van anderen,
  • dat informatie alleen informatie is als het vastgelegd is in tekst of beelden,
  • dat een bibliothecaris geen verantwoording heeft ten aanzien van het bouwen, onderhouden en gebruiken van een netwerk door de gebruiker,

  • dat de gebruiker zich moet aanpassen aan de ordening die door de bibliothecaris wordt gebruikt,
  • dat leerlingen en docenten vanzelfsprekend betrokken zijn bij wat binnen de bibliotheek gebeurt,
  • dat een bibliotheek een ruimte is met vier muren,
  • dat een bibliotheek alleen geopend is als de deur van die ruimte open staat,
  • dat het werk van de bibliothecaris erg verandert door het web.

Ik realiseer me dat veel van de hierboven genoemde punten al lang achterhaald zijn en dat de praktijk in veel schoolbibliotheken al lang gebaseerd is op heel andere uitgangspunten. Maar ik kom ze soms nog wel tegen, en het lijkt me sowieso goed om in kaart te brengen welke - al dan niet bewuste - ideeën over schoolbibliotheken ons ervan kunnen weerhouden om ons verder te ontwikkelen. Bewustwording is de eerste stap in ontwikkeling naar de toekomst.

VorigeStamboom maken
VolgendeDe kosten van milieubewust zijn
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter