Utrecht, 1 maart 2011. "De centrale eindtoets kan niet worden gebruikt om scholen te vergelijken en kan niet leiden tot een eindexamen primair onderwijs", is de stellige reactie van AVS-voorzitter Ton Duif op het invoeren van een centrale eindtoets in groep 8.

Alle leerlingen in groep 8 van de basisschool maken voortaan een landelijke eindtoets voor taal en rekenen, zo meldt minister Van Bijsterveldt op 1 maart. De centrale eindtoets zal aan het eind van het schooljaar 2012-2013 voor het eerst worden afgenomen. De minister stelt voor de nieuwe landelijke toets af te nemen tussen 15 april en 15 mei. "Ik ben blij met het verzetten van het toetsmoment naar het einde van het schooljaar", aldus Duif. "Het sluit aan bij het advies Effectief schakelen dat we onlangs aan de minister hebben gestuurd. Er zal geen extra toets meer zijn in februari, zoals nu het geval is."
Uit het advies Effectief Schakelen van de AVS, PO-Raad en VO-raad blijkt dat in groep 8 steeds minder tijd aan taal en rekenen wordt besteed, naarmate het schooljaar vordert. Van Bijsterveldt wil door het opschuiven van het afnamemoment voorkomen dat na de toets de aandacht voor rekenen en taal verslapt.
De AVS vindt het belangrijk dat de toets zich beperkt tot de referentiekaders taal en rekenen. Duif: "De inbreng in de samenstelling van de toets moet door het veld zelf worden geregeld."
Met ingang van het volgend schooljaar komen er experimenten met een begintoets in groep 3, zoals in het regeerakkoord is afgesproken. "Experimenten met een begintoets in groep 3 is weggegooid geld", is de opvatting van de AVS-voorzitter. "De zogenaamde toegevoegde waarde van de school is nooit te meten." Hij benadrukt dat testen en toetsen en rankings in geen enkel land de kwaliteit van het onderwijs hebben verbeterd. "De kwaliteit van het onderwijs verbeteren doe je door te investeren in goede schoolleiders en leraren."

VorigeGroningse plattelandsschool mag open blijven
VolgendeOnderwijstijd en informatieoverdracht maximaal benutten
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter