Groningse plattelandsschool mag open blijven

De Groningse basisschool De Butte in Borgercompagnie mag open blijven ondanks een te klein aantal leerlingen. Minister van Bijsterveldt is vandaag naar Groningen afgereisd om De Butte het goede nieuws te vertellen, zo meldt de Rijksoverheid.

De Groningse basisschool telt op dit moment 22 leerlingen. De absolute ondergrens voor een basisschool om te blijven bestaan is 23 leerlingen. Vanaf 1 januari 2011 geldt een nieuwe wet waardoor het voor basisscholen mogelijk wordt om toch open te blijven als ze onder de opheffingsnorm van 23 leerlingen komen.

Scholen kunnen hiertoe een verzoek indienen bij de minister van Onderwijs. De minister beoordeelt vervolgens of de school in staat is binnen afzienbare termijn boven de 23 leerlingen uit te komen. Ook moet de kwaliteit van de school op orde zijn. Tot slot kan de ligging van de school en de scholen in de omgeving worden betrokken bij de besluitvorming.

Basisschool De Butte voldoet aan deze eisen en mag daarom in ieder geval tot 1 augustus 2014 open blijven. "Het is belangrijk dat leerlingen in hun eigen buurt of dorp op school kunnen blijven. Dat is tevens goed voor de leefbaarheid van het platteland en de krimpregio's," aldus Van Bijsterveldt.

Nationale Onderwijsgids

VorigeScholen Cairo weer open
VolgendeCentrale eindtoets niet gebruiken voor vergelijken scholen
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter