Stel informatica verplicht in voortgezet onderwijs

Informaticaonderwijs moet een verplicht vak worden in het voortgezet onderwijs net zoals Nederlands, Engels en wiskunde. Dat stelt prof. dr. Bert Zwaneveld, hoogleraar Professionalisering van de leraar in zijn afscheidsrede op 25 februari 2011 aan de Open Universiteit.

Als de overheid niet ingrijpt, blijft het aantal scholen dat dit - niet verplichte - vak aanbiedt, dalen. En dat is een enorm groot probleem zegt Zwaneveld. Omdat de huidige samenleving en veruit de meeste beroepen niet meer zonder computer en ict kunnen functioneren, is het essentieel dat iedereen de achterliggende principes kent. Niet alleen om er verstandig mee om te gaan, maar ook om een bijdrage te kunnen leveren aan de verdere ontwikkeling van ict.

Ook bepleit Zwaneveld een grotere regierol voor de overheid bij de doorlopende leerlijnen in het rekenonderwijs en meer aandacht voor professionaliseren. Omdat de verschillen tussen leerlingen bij rekenen groot zijn, moet er meer aandacht besteed worden aan de individuele leerling.

De nadruk moet gelegd worden op het bijbrengen van begrip in plaats van op het kennen van rekenregels en het toetsen ervan.

Wat het wiskundeonderwijs betreft, vindt Zwaneveld dat er onderscheid gemaakt moet worden tussen wiskunde als hulpmiddel voor het aanpakken en oplossen van praktische problemen en wiskunde als vak met eigen regels en een eigen manier van denken.

Voor sommige leerlingen volstaat de eerste benadering, anderen moeten zich de wiskunde ook eigen maken als manier van denken. Dat laatste is vooral belangrijk als voorbereiding op vervolgopleidingen in bta en techniek.

Nationale Onderwijsgids

VorigeScholieren Emmen proeven aan universiteit
VolgendePvdA jeugdzorg en onderwijs combineren
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter