Motie betere doorstroming vmbo havo

De Tweede Kamer heeft 16 november met een nipte meerderheid de motie van Boris van der Ham (D66) aangenomen om de doorstroming van vmbo-t naar havo te verbeteren.

De motie stelt dat havo-scholen consistent en transparant moeten zijn in het stellen van aanvullende eisen. Ook moeten scholen in staat worden gesteld de doorstroom goed te begeleiden.
De afgelopen weken was veel discussie over de doorstroom van vmbo naar havo. Verschillende partijen pleiten voor het afschaffen van de aanvullende eisen. Vooralsnog zijn de verschillen in cultuur en werkhouding tussen vmbo en havo nog te groot. Ook is de programmatische aansluiting op dit moment nog onvoldoende.

Om de motie goed uit te kunnen voeren, gaat de minister eerst in overleg met de VO-raad om te bekijken wat de mogelijkheden zijn voor consistente aanvullende eisen.

Minsister van Onderwijs Marja van Bijsterveldt: "Als je zegt dat je de leerhouding belangrijk vindt, is dat een belangrijk punt. Als elke school dat doet, is dat helder en vindt er een individuele afweging plaats."

Nationale Onderwijsgids

VorigeSchoolmaatschappelijk werk op Landstede
VolgendeKamer wil eindtoets basisschool
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter