Mbo blijft zich inzetten tegen jeugdwerkloosheid

De mbo-instellingen bekijken momenteel de mogelijkheden om de advies- en begeleidingsactiviteiten van School ex ook in de komende jaren binnen de scholen voort te zetten, in overleg met regionale partners (UWV, hogescholen, gemeenten). Op een afsluitende bijeenkomst met de leden (School ex-cordinatoren, loopbaanbegeleiders en alumnicordinatoren) is dit besproken, zo meldt de MBO Raad.

In 2010 hebben de mbo-instellingen voor de tweede keer het School ex-programma uitgevoerd. De deelname was groter dan in 2009. De sector wist driekwart van de studenten te bereiken. Meer dan 85.000 studenten hebben de kaarten goed en volledig ingevuld en daarop aangegeven wat ze na diplomering van plan zijn te gaan doen.

Het belang van continuering van de advies- en begeleidingsactiviteiten wordt onderstreept door de zesde Kwartaalmonitor van FORUM. Hieruit blijkt dat met name Marokkanen en allochtone jongeren van 15 tot 25 jaar te lijden hebben onder de economische crisis. Hoewel de gemiddelde werkloosheid onder allochtonen daalt, neemt die bij deze groepen juist toe.

Uit onderzoek van het Research Centre for Education and the Labour Market | ROA naar School ex 2009 bleek eerder dat mbo-instellingen met name de meest kwetsbare jongeren op de laagste niveaus en allochtonen wisten te motiveren voor een vervolgstudie.

Nationale Onderwijsgids

VorigeBelangrijke conclusies in het jaarboek onderwijs cbs 2010
VolgendeVan Bijsterveldt onderwijsambitie kost extra geld
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter