Vooroordelen leraren beinvloeden prestaties leerlingen

Sommige leerkrachten verwachten weinig van hun allochtone leerlingen. Dat is vaak niet terecht, maar het benvloedt wel hun prestaties, in negatieve zin.

Vooroordelen van meester of juf hebben effect op de prestaties van leerlingen. Dit geldt voor allochtone leerlingen, maar bijvoorbeeld ook voor leerlingen met leerproblemen zoals dyslexie.

Dit blijkt uit onderzoek van het Behavioral Science Institute van de Radboud Universiteit Nijmegen.

Leerkrachten hebben over het algemeen lagere verwachtingen van allochtone leerlingen. Deze groep leerlingen doet het feitelijk ook minder goed op school dan hun autochtone leeftijdgenoten, bijvoorbeeld vanwege een taalachterstand.

Leerkrachten verschillen echter in de mate waarin ze lagere verwachtingen hebben van allochtone leerlingen. Uit dit onderzoek is gebleken dat de verwachtingen van allochtone leerlingen vooral lager zijn bij leerkrachten met sterkere vooroordelen.

Dit was terug te zien in de leerprestaties van de leerlingen; hoewel allochtone leerlingen in alle groepen gemiddeld lagere Cito-scores halen dan autochtone leeftijdgenootjes, is het verschil groter naarmate de leerkracht negatiever staat tegenover allochtonen.

Een vergelijkbaar effect werd ook gevonden voor leerlingen met dyslexie.
Nationale Onderwijsgids


VorigeScholieren maken film over loverboys
VolgendePO raad en HBO raad stimuleren onderwijskwaliteit met samenwerkingsagenda
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter