Talent moet de ruimte krijgen. Doorgroeien naar een hogere lerarenfunctie met een bijpassende beloning. Het kan, met de functiemix. Afgelopen voorjaar is OCW in samenwerking met de sociale partners gestart met de campagne Carrire in het onderwijs, het kan! Hierbij ondersteund door Adviesbureau Andersson Elffers Felix (AEF). Er zijn posters en flyers verspreid en er was het functiemiexdebat met de toenmalige staatssecretaris Marja van Bijsterveldt. Na een kort intermezzo, pakken wij de draad weer op. In het najaar van 2011 staat namelijk de eerste tussenmeting gepland en wordt er gekeken of de doelstellingen gehaald zijn. Via de website, met behulp van functiemix ambassadeurs en een aantal activiteiten bij u in de buurt, zetten we de ondersteuning bij de invoering van de functiemix zo voort dat we zo veel mogelijk aansluiten bij uw specifieke vragen.

VorigePO raad en HBO raad stimuleren onderwijskwaliteit met samenwerkingsagenda
VolgendeBelangrijke conclusies in het jaarboek onderwijs cbs 2010
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter