Verwachtingen en schulden van invloed op studiesucces mbo

Voor veel studenten blijkt de overgang naar het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) lastig: het aantal voortijdig schoolverlaters piekt in het eerste jaar na de overgang naar het mbo.

Louise Elffers volgde eerstejaars mbo-studenten en onderzocht welke factoren bijdragen aan het studiesucces of de uitval in het eerste jaar. Uit haar studie blijkt dat de inhoudelijke aansluiting die studenten ervaren in hun mbo-opleiding hun studiesucces in het eerste jaar sterk benvloedt.

Er lijkt echter sprake te zijn van een kloof tussen de aanvankelijke verwachtingen van studenten en hun feitelijke ervaringen. Hoge verwachtingen kunnen de kans op uitval in sommige gevallen verhogen, onder meer onder allochtone studenten.

Elffers stelt ook dat het hebben van schulden een sterk verstorende invloed heeft op het studiesucces. Ouderlijke ondersteuning speelt een belangrijke rol in de schoolloopbaan van de studenten. Studenten met een verhoogd risico op uitval, zoals jongeren uit armere of lager opgeleide gezinnen, ervaren over het algemeen minder ouderlijke ondersteuning.

Veel zogeheten risicoleerlingen hebben moeite om het hoofd boven water te houden, met name in de eerste maanden. Elffers doet aanbevelingen om deze jongeren beter te ondersteunen in hun schoolloopbaan.

Elffers promoveert volgende week woensdag aan de Universiteit van Amsterdam.

Nationale Onderwijsgids

VorigeStenden MyConcept: Techniek op een nieuwe manier
VolgendeColumn: Partners in Learning Global Forum 2011 Washington
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter