Digitale vaardigheden in kaart gebracht

7 oktober 2011
Hoe vaardig zijn jongeren in het voortgezet onderwijs in het zoeken en beoordelen van informatie op internet? Reiken hun zoekstrategien verder dan de eerste Google hit? En hoe handig zijn ze met computerprogramma's? Deze vragen staan centraal in het internationale onderzoeksproject ICILS (International Computer and Information Literacy Study).

In opdracht van Kennisnet wordt het Nederlandse deel van dit onderzoek uitgevoerd door de Universiteit Twente. Het onderzoek toetst de computer- en informatievaardigheden van 14-jarigen in Nederland. Informatievaardigheden (zoals het zoeken, selecteren en beoordelen van informatie) zijn niet alleen van belang voor het leren op school, maar ook voor het later functioneren in onze kennismaatschappij. Dit najaar zal een aantal vo-scholen worden benaderd om mee te doen aan de afname van een digitale testmodule bij leerlingen uit het tweede leerjaar.

Voor meer informatie over het onderzoek kunt u terecht op www.icils.nl of contact opnemen met Martina Meelissen (m.r.m.meelissen@utwente.nl) of Annemiek Punter (r.a.punter@utwente.nl).

Op de website mediawijs.kennisnet.nl vindt u meer informatie over mediawijsheid in het algemeen.

VorigeColumn vind het wiel ook digitaal niet opnieuw uit
VolgendeBasisschoolkinderen aan de slag met psychologie
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter